Nieuwe functies toevoegen

Er kunnen diverse systeemopties in de machine worden geïnstalleerd.
Deze machine is compatibel met MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform). MEAP is een softwareplatform dat u in staat stelt zelf toepassingsprogramma's te ontwikkelen op basis van Oracle's Java en Java 2 Platform, Micro Edition (J2ME).
U kunt systeemopties/MEAP-toepassingen via het touch panel display op de machine installeren met de functie Registreer/Update software.
Installatie van systeemopties/MEAP-toepassingen stelt u in staat nieuwe gebruiksfuncties voor de machine toe te passen. U kunt deze toepassingen ook de-installeren.

Systeemopties

U kunt de volgende systeemopties in deze machine installeren.
imagePRESS-printerkit
Kit voor afdrukken van streepjescodes
Externe fax-kit
Kit voor het wissen van gegevens
Universele PDF-kit voor verzenden, overtrekken en gladmaken
Universele set voor verzenden van beveiligingsfunctie
Universele kit voor verzenden van digitale gebruikershandtekening
Webtoegangsoftware
Software voor geëncrypt afdrukken
SYSTEEMKIT TOEGANGSBEHEER

MEAP-toepassingen

Om de functies van de machine uit te breiden zonder systeemopties te gebruiken, installeert u MEAP-toepassingen in de machine.
Door het gebruik van MEAP kunt u gebruikers van de machine beheren/beperken met een loginservice. U heeft de keuze uit de volgende twee typen login service.
Standaardauthentificatie
Wanneer [Afdeling-ID beheer] is ingesteld op 'Aan' bij [Beheerinstellingen] (Instellingen/Registratie) van de machine, kan er voor elke afdeling een zevencijferige afdelings-ID worden geregistreerd en kan er voor elke afdelings-ID een pincode worden geregistreerd, zodat alleen gebruikers die de juiste cijfers invoeren de machine kunnen gebruiken. (Zie "Afdelings-ID-beheer.")
SSO-H (Single Sign-On H)
SSO-H is een inlogservice die kan worden gebruikt in een Active Directory-netwerkomgeving in een LDAP-server of op de machine. Het bevat de volgende authentificatiesystemen voor gebruikers. Zie "SSO-H (Single Sign-On H)." voor meer informatie
Serverauthentificatie
Lokale apparaat authentificatie
Serverauthentificatie + Lokale apparaatauthentificatie

Systeemopties/MEAP-toepassingen installeren

De procedure voor het installeren van systeemopties/MEAP-toepassingen in de machine is afhankelijk van of de machine tijdens de installatie was aangesloten op een extern netwerk of niet. Raadpleeg het volgende voor het selecteren van de juiste methode.
Om te installeren als de machine is aangesloten op een extern netwerk:
Verkrijg toegang tot een bezorgingsserver vanaf de machine en installeer de systeemoptie/MEAP-toepassing.
Om te installeren als de machine niet is aangesloten op een extern netwerk:
Gebruik het licentiebestand/de licentiesleutel die is verkregen vanaf het licentiebeheersysteem om de systeemoptie/MEAP-toepassing te installeren.

N.B.
Afhankelijk van de systeemoptie/MEAP-toepassing, dient u wellicht de licentie te registreren.
Gebruik SMS (Service Management Service) om de volgende beheeractiviteiten uit te voeren voor MEAP-toepassingen (Zie "MEAP."):
Controleer de MEAP-toepassingen die zijn geïnstalleerd op deze machine
Controleer de harde schijfruimte die wordt gebruikt door MEAP-toepassingen
Voeg licenties toe voor eerder geïnstalleerde MEAP-toepassingen
Voor meer informatie over het installeren en verwijderen van MEAP-toepassingen raadpleegt u "Installing Applications" en "Uninstalling Applications."
Standaardauthentificatie is geselecteerd als de standaard aanmeldingsservice. Voor meer informatie over het selecteren en instellen van een aanmeldingsservice raadpleegt u "Login Service Selection."
Afhankelijk van de geïnstalleerde systeemoptie/MEAP-toepassing, kunt u de handleiding of gerelateerde software downloaden voor de systeemoptie/MEAP-toepassing via de volgende URL.
http://canon.com/fau/downloads
Wanneer u handleidingen en gerelateerde software download voor systeemopties/MEAP-toepassingen, dient u het certificaat van het licentietoegangsnummer voor te bereiden dat was meegeleverd met de verpakking.
Als er geen handleiding is om te downloaden, raadpleegt u de functiebeschrijving in deze handleiding.
Voor informatie over de systeemvereisten voor de UI op afstand en de eerste handelingen om de externe UI te kunnen gebruiken, raadpleegt u "System Requirements" en "Before You Start the Remote UI."
De functie Registreer/Update software kan niet door meerdere gebruikers gelijkertijd worden gebruikt.
Als er andere gebruikers zijn ingelogd op SMS (Service Management Service) kunt u de functie Registreer/Update software via de UI op afstand niet gebruiken.
Als u een van de volgende bewerkingen uitvoert, kunt u de functie Registreer/Update software van de UI op afstand een bepaalde periode niet gebruiken.
Als u de web browser sluit zonder te drukken op [Portal] of [Log Out] wanneer een inlogservice op afstand van SMS is ingesteld.
Als u de web browser sluit zonder te drukken op [Portal] wanneer een inlogservice op afstand van SMS niet is ingesteld.
Als u de web browser sluit zonder te drukken op [Log Out from SMS], [To Remote UI], of [Log Out] voor SMS.
52X3-01Y