Systeemopties/MEAP-toepassingen installeren (handmatig)

In dit gedeelte wordt de procedure beschreven voor het installeren van de systeemopties/MEAP-toepassingen zonder de machine op een extern netwerk aan te sluiten.

Licentiesleutel/Licentiebestand ophalen

Haal een licentiesleutel of licentiebestand op voordat u een systeemoptie/MEAP-toepassing installeert.
Licentiesleutel
Haal een licentiesleutel op als u een systeemoptie wilt installeren met het touch panel display.
Licentiebestand
Haal een licentiebestand op als u een systeemoptie/MEAP-toepassing wilt installeren met de UI op afstand.
BELANGRIJK
Om de procedures in dit gedeelte uit te voeren, dient u als beheerder in te loggen op de machine. (Zie "Logging In to the Machine as an Administrator.")
N.B.
Bereid het certificaat van het licentietoegangsnummer voor dat is meegeleverd met de verpakking.
Als bij uw MEAP-toepassing geen licentietoegangsnummer is gevoegd, wordt uw licentiebestand aangeleverd door de leverancier van uw MEAP-toepassing. De licentiesleutel en het licentiebestand die in dit onderdeel worden beschreven zijn niet vereist. Voor meer informatie raadpleegt u de handleiding bij elke MEAP-toepassing.
De licentiesleutel/het licentiebestand kan worden opgehaald op de volgende website:
http://www.canon.com/lms/license/
De volgende gegevens zijn vereist om een licentiesleutel/licentiebestand op te halen:
Licentietoegangsnummer: Wordt vermeldt op het certificaat van het licentietoegangsnummer.
Serienummer van het apparaat: Verschijnt in de linkerbenedenhoek wanneer u op drukt op het bedieningspaneel.
Aanbevolen wordt om de externe UI te gebruiken als u meerdere systeemopties wilt installeren.

Een systeemoptie via het aanraakscherm installeren

U kunt een licentiesleutel registreren en een systeemoptie in de machine installeren met het touch panel display.
1.
Druk op .
2.
Druk op [Beheerinstellingen] → [Licentie/Overige] → [Registreer licentie].
3.
Voer de licentiesleutel in met - (numerieke toetsen).
De details van elk item worden onderstaand getoond.
:
Druk op deze toets om de cursor te verplaatsen.
[Backspace]:
Druk op deze toets wanneer u een verkeerd nummer hebt ingevoerd. Het laatst ingevoerde cijfer wordt gewist, zodat u het juiste cijfer kunt invoeren.
Als de melding <De waarde van de licentiesleutel is onjuist. Controleer de licentiesleutel.> wordt getoond, drukt u op [OK] → voer de juiste licentiesleutel in.
De licentiesleutel kan niet worden geregistreerd als de melding <De functie nodig voor installatie is niet aanwezig.> wordt getoond. Druk op [OK] → annuleer het registreren.
4.
Druk op [Start] → [OK].
De geregistreerde functie wordt pas van kracht wanneer u de machine opnieuw hebt opgestart.

Systeemopties installeren via de externe UI

U kunt systeemopties via de externe UI installeren.
1.
Via de portal pagina van de externe UI, klikt u op [Settings/Registration] → [License/Other] → [Register/Update Software].
2.
Klik op [Handmatige installatie].
3.
Klik op [Bladeren] → selecteer het licentiebestand dat u wilt installeren → klik op [Volgende].
Licentiebestand: Een bestand met de 'lic'-extensie.
N.B.
U hoeft geen toepassingsbestand aan te geven.
U kunt ook het pad van het licentiebestand specificeren door deze rechtstreeks in te voeren.
4.
Klik op [Installeren].

MEAP-toepassingen installeren

U kunt MEAP-toepassingen via de UI op afstand installeren.
1.
Via de portal pagina van de externe UI, klikt u op [Settings/Registration] → [License/Other] → [Register/Update Software].
2.
Klik op [Handmatige installatie].
3.
Klik op [Bladeren] → selecteer het toepassingsbestand en het licentiebestand dat u wilt installeren → klik op [Volgende].
Licentiebestand:
Een bestand met de 'lic'-extensie.
Toepassingsbestand:
Een bestand met de 'jar'-extensie.
BELANGRIJK
U kunt niet enkel licentiebestanden installeren.
Als u een MEAP-toepassing installeert, dient u ook het licentiebestand aan te geven. U kunt de toepassing niet installeren zonder het licentiebestand op te geven.
N.B.
U kunt het mappenpad ook opgeven door deze rechtstreeks in te voeren.
4.
Klik op [Ja].
Afhankelijk van de MEAP-toepassing kan ook een scherm met de licentieovereenkomst voor software worden weergegeven. Controleer de informatie die op het scherm wordt weergegeven → klik op [Accepteren].
Klik op [Handmatige installatie] om terug te gaan naar de handmatige installatie pagina.

BELANGRIJK
Om de geïnstalleerde MEAP-toepassing te gebruiken, moet u de MEAP-toepassing starten. Voor meer informatie over het opstarten van de MEAP-toepassing raadpleegt u "Starting/Stopping Applications."
N.B.
Er kunnen maximaal 19 MEAP-toepassingen worden geïnstalleerd.
De maximale harde schijf ruimte die is toegewezen om MEAP-toepassingen te installeren is 1 GB.
Afhankelijk van de MEAP-toepassingen kunnen er ook andere systeemvereisten zijn voor het installeren ervan. Voor meer informatie raadpleegt u de handleiding bij elke MEAP-toepassing.
52X3-021