BESTEMMINGSLIJST LEVERING APP. INFORMATIE

Indien nodig kunt u de Lijst apparaatinfo afleverbestemmingen handmatig afdrukken.
De items die zijn afgedrukt voor de lijst en een beschrijving van elk item worden onderstaand weergegeven.

BESTEMMING

De IP adressen van de opgeslagen machines worden afgedrukt.

BEST. ONTV. GEGEVENS

De te ontvangen gegevens worden afgedrukt bij de opgeslagen bestemmingen.

AUTOM. LEVERING

'Aan' wordt afgedrukt als Automatische-afleveringsinstellingen zijn ingesteld voor de opgeslagen bestemming. 'Uit' wordt afgedrukt als Automatische-afleveringsinstellingen niet zijn ingesteld voor de opgeslagen bestemming.

AUTOM. LEVERING DATA

De apparaatinformatie die automatisch wordt bezorgd wordt afgedrukt als de Automatische afleverinstellingen zijn ingesteld voor de bestemming.
BELANGRIJK
De Lijst apparaatinfo afleverbestemmingen kan alleen worden uitgevoerd door de administrator. (Zie "Administrator instellingen.")

Afdrukken van de afleverbestemmingen

1.
Druk op .
2.
Druk op [Beheerinstellingen] → [Apparaatbeheer] → [Verdeelinstellingen Apparaatinformatie].
3.
Druk op [Registreer bestemmingen] → [Lijst afdrukken].
4.
Druk op [Ja].
5.
Druk op [OK] → [OK].
52X3-02J