Instellingen van de uitvoerprioriteit van de afweerkeenheid aanpassen

U kunt de prioriteit geven aan de productiviteit of aan de uitlijning van het uitvoerpapier.
Deze modus kan worden ingesteld wanneer de Staple Finisher-W PRO, Booklet Finisher-W PRO, Staple Finisher-AC of Booklet Finisher-AC is aangesloten (de Staple Finisher-AC of Booklet Finisher-AC moeten samen met de Afwerkeenheid joggerkit-A worden aangesloten). (Raadpleeg "Staple Finisher-W PRO/Booklet Finisher-W PRO/Puncher Unit-BT/Puncher Unit-BU,""Staple Finisher-AC/Booklet Finisher-AC/2/4 Hole Puncher Unit-A/4 Hole Puncher Unit-A.")
Deze modus kan alleen worden ingesteld als er papier van het type Dun 2 wordt gebruikt of als de Staple Finisher-W PRO of Booklet Finisher-W PRO is aangesloten.
1.
Druk op .
2.
Druk op [Aanpassen/Onderhoud] → [Aanpassen actie] → [Uitvoerprioriteitsinstellingen Finisher (Dun)].
3.
Selecteer [Productiviteit prioriteit] of [Uitlijningsprioriteit] → druk op [OK].
Onderstaand treft u een uitleg van deze items aan:
[Productiviteit prioriteit]
Deze modus verleent prioriteit aan productiviteit. Het uitgevoerde papier wordt niet uitgelijnd.
[Uitlijningsprioriteit]
Omdat prioriteit wordt gegeven aan het uitlijnen van het uitgevoerde papier, neemt in vergelijking met de modus [Productiviteit prioriteit] de snelheid af.
N.B.
Als de Staple Finisher-AC, Booklet Finisher-AC en Afwerkeenheid joggerkit-A zijn aangesloten, kan papier alleen worden uitgevoerd naar blad C van een afwerkeenheid.
Als de Staple Finisher-W PRO of Booklet Finisher-W PRO is aangesloten, is [Uitlijningsprioriteit] alleen beschikbaar wanneer wordt uitgevoerd naar blad B van een afwerkeenheid.
52X3-0LR