Problemen bij het ontvangen van faxdocumenten

De machine kan geen documenten ontvangen.


Heeft de machine voldoende geheugen?
Verwijder overbodige documenten en documenten met fouten uit het geheugen om geheugenruimte vrij te maken.
(Zie "Controleren van gedetailleerde informatie over/een bestand verwijderen uit het Geheugen RX-postvak.")

Kan geen documenten doorzenden naar de Vertrouwelijke faxpostbus.


Zijn de doorzendcondities juist ingesteld?
Controleer de doorzendcondities en geef deze instellingen aan de afzender door. (Zie "Opslaan van instellingen voor doorzenden.")
Is Doorzendinstellingen ingesteld op 'Aan' met [Geldig/Ongeldig]?
Doorzendinstellingen moeten zijn ingeschakeld om van kracht te zijn. Druk op [Geldig/Ongeldig] voor [Doorzendinstellingen] → stel Doorzendinstellingen in op 'Aan'. (Zie "Opslaan van instellingen voor doorzenden.")
Heeft de machine voldoende geheugen?
Verwijder overbodige documenten en documenten met fouten uit het geheugen om geheugenruimte vrij te maken. (Zie "Controleren van gedetailleerde informatie over/een bestand verwijderen uit het Geheugen RX-postvak" en "Bestandsinformatie controleren.")
Verwijder overbodige documenten uit de vertrouwelijke fax postbussen. (Zie "Gedetailleerde informatie over een bestand in een Vertrouwelijke faxpostbus bekijken/bestand verwijderen.")

Kan geen documenten in het geheugen ontvangen.


Heeft de machine voldoende geheugen?
Verwijder overbodige documenten en documenten met fouten uit het geheugen om geheugenruimte vrij te maken. (Raadpleeg "Controleren van gedetailleerde informatie over/een bestand verwijderen uit het Geheugen RX-postvak" en "Bestandsinformatie controleren.")
Verwijder ongewenste documenten uit de Geheugen RX-postbus. (Zie "Gedetailleerde informatie over een bestand in een Vertrouwelijke faxpostbus bekijken/bestand verwijderen.")

De kwaliteit van de afgedrukte originelen is onregelmatig.


Is de glasplaat van de machine van de andere partij schoon?
Maak enkele kopieën met uw machine. Als op de kopieën geen strepen zichtbaar zijn, ligt het probleem bij de machine van de afzender. Neem contact op met de afzender en vraag of het document opnieuw kan worden verstuurd nadat de machine is gereinigd.
52X3-11L