Informatie over een bestemming controleren/bewerken/verwijderen

U kunt een aangegeven bestemming controleren, bewerken of verwijderen voordat u uw documenten scant.
N.B.
Alleen de bestemmingen die zijn aangegeven met het tabblad Nieuw adres en bestemmingen afkomstig van een LDAP-server kunnen worden gewijzigd.
<ECM TX>, <Verzendsnelheid> en <Internationaal> worden niet weergegeven wanneer u een bestemming aangeeft van het externe adresboek.

Controleren/Wijzigen van informatie voor de aangegeven bestemming

1.
Druk op → [Fax] → geef de gewenste bestemmingen op.
2.
Selecteer de bestemming → druk op [Details].
3.
Controleer of wijzig de informatie voor de bestemming indien nodig.
Als de bestemming is opgegeven via het lokale adresboek of het externe adresboek:
Als de bestemming is opgegeven via het adresboek (LDAP-server):
Als u een nieuwe bestemming heeft ingevoerd:
Als de bestemming een groepsadres is:
Als de bestemming is opgegeven via het lokale adresboek of het externe adresboek:
Controleer de informatie van de bestemming → druk op [OK].
Als de bestemming is opgegeven via het adresboek (LDAP-server):
Controleer en/of wijzig zo nodig de informatie voor de bestemming → druk op [OK].
De procedure voor het wijzigen van de informatie is gelijk aan die van het aangeven van een nieuwe bestemming. (Zie "Bestemmingen opgeven via het adresboek (LDAP-server).")
Als u een nieuwe bestemming heeft ingevoerd:
Controleer en/of wijzig zo nodig de informatie voor de bestemming → druk op [OK].
De procedure voor het wijzigen van de informatie is gelijk aan het invoeren van een nieuwe bestemming. (Zie "Een nieuw faxnummer invoeren.")
Als de bestemming een groepsadres is:
Selecteer het groepsadres → druk op [Details].
Selecteer de bestemming uit de groep → druk op [Details].
Controleer de informatie voor de bestemming → druk op [OK] → [OK].

Verwijderen van een bestemming

1.
Druk op → [Fax] → geef de gewenste bestemmingen op.
2.
Selecteer de bestemming → druk op [Verw. best.].

N.B.
Als u de bestemming wilt wijzigen na het scannen, kunt u dat doen in het scherm Status monitor/Annuleren. (Zie "Opdrachten opnieuw verzenden/bestemming wijzigen.")
52X3-10C