Aanpassen van rugnietpositie

Als u merkt dat de vouwen van het papier niet precies in het midden van het boekje zitten, kunt u de rugnietpositie van het gebruikerspapier aanpassen.
Deze modus is beschikbaar als de Booklet Finisher-W PRO of Booklet Finisher-AC is aangesloten. (Raadpleeg "Staple Finisher-W PRO/Booklet Finisher-W PRO/Puncher Unit-BT/Puncher Unit-BU" en "Staple Finisher-AC/Booklet Finisher-AC/2/4 Hole Puncher Unit-A/4 Hole Puncher Unit-A.")
BELANGRIJK
Deze functie wordt alleen weergegeven als de instellingen beschikbaar zijn gemaakt door uw erkende Canon-dealer. Zelfs als deze functie wordt weergegeven, mogen de instellingen ervan alleen door de systeembeheerder worden aangepast. Neem voor meer informatie over het aanpassen van de instellingen contact op met uw Canon-dealer.
Indien de Booklet Finisher-W PRO/Booklet Finisher-AC is aangesloten, kunt u zowel de positie van de rugnietjes als de plaatsing van de vouw aanpassen.
Als zowel de vouwen als de nietjes niet in het midden van het boekje zitten, past u eerst de uitlijning van de vouw- en nietpositie aan in [Aanp. rugvwen rugnietpos.] en past u daarna de niet- en vouwpositie aan in [Wijzig Vouw-/Nietpositie]. Hoewel de vouwpositie kan worden aangepast in [Aanp. rugvwen rugnietpos.], kunnen zowel de niet- als vouwpositie worden aangepast in [Wijzig Vouw-/Nietpositie]. Voor informatie over het aanpassen van de vouwpositie voor rugnietjes raadpleegt u "Aanpassen positie rugnietvouw."

1.
Druk op .
2.
Druk op [Voorkeuren] → [Papierinstellingen] → [Instellingen Beheer type papier].
3.
Selecteer uit de lijst het papiertype dat u wilt bewerken → druk op [Details/Bewerken].
4.
Druk op [Wijzig.] voor <Wijzig Vouw-/Nietpositie>.
5.
Druk op [] of [] om de rugnietpositie aan te passen → [OK].
Als u de rugnietpositie naar rechts richting het afdrukvlak wilt verschuiven, verhoogt u de ingestelde waarde.
Als u de rugnietpositie naar links richting het afdrukvlak wilt verschuiven, verlaagt u de ingestelde waarde.
6.
Druk op [OK].
52X3-0JY