Vragen & Antwoorden

Kan de machine documenten automatisch opnieuw verzenden wanneer er tijdens de verzending verzendfouten optreden?
U kunt het aantal pogingen dat de machine onderneemt, instellen. (Zie "Aantal herhalingspogingen.")
Wat gebeurt er met bestanden die naar mijn machine worden verzonden terwijl de machine zich in de Sluimermodus bevindt?
Deze bestanden worden automatisch opgeslagen en afgedrukt zodra deze zijn ontvangen.
Wat gebeurt als I-fax documenten worden ontvangen wanneer de machine wordt gebruikt voor kopiëren?
Terwijl u kopieën maakt, worden de documenten automatisch ontvangen en opgeslagen in het geheugen van de machine. Zodra u gereed bent met kopiëren, worden de documenten automatisch afgedrukt.
U kunt de volgorde waarin deze bestanden worden afgedrukt zelf instellen. (Zie "Instellen van de afdrukprioriteit.")
Ik verzend regelmatig documenten met dezelfde instellingen. Kan de machine deze instellingen automatisch opnieuw instellen zodra ik de machine inschakel of nadat een handeling is uitgevoerd?
U kunt de scaninstellingen of de bestandsindelingen opslaan als de standaardmodus en deze instellingen worden standaard ingesteld wanneer de machine wordt ingeschakeld of nadat een verzending is uitgevoerd. Als de standaardmodus niet snel wordt opgeroepen, drukt u op om de standaardmodus op te roepen.
U kunt de gewenste instellingen ook opslaan onder een favorietenknop en deze oproepen wanneer dat nodig is.
Wat gebeurt er met ontvangen bestanden als tijdens het afdrukken ervan een papierstoring optreedt?
Als bestanden niet goed worden afgedrukt, worden deze in het geheugen opgeslagen. Zodra de papierstoring is verholpen, wordt het afdrukken hervat vanaf de pagina waar het papier is vastgelopen.
Wat gebeurt er met een bestand dat niet volledig is ontvangen toen zich een stroomstoring voordeed?
Het document zal tot en met de laatste en goed ontvangen pagina worden afgedrukt.
Wat gebeurt er bij een stroomstoring met de bestanden in het geheugen en de geheugeninstellingen?
Bestanden die in het systeemgeheugen zijn opgeslagen, blijven ook bewaard wanneer de stroomvoorziening van de machine wordt onderbroken. De inhoud van het adresboek wordt op dezelfde wijze in het geheugen opgeslagen. Doet zich een stroomstoring voor terwijl een bestand wordt ontvangen, dan zal het niet in het geheugen worden opgeslagen. (Het document zal tot en met de laatste en goed ontvangen pagina worden afgedrukt.) Zodra de stroomstoring voorbij is, kunnen de afzender of de mail server de onderbroken opdracht wellicht opnieuw verzenden. Als de onderbroken opdracht door een POP-server als I-fax werd verzonden, wordt de opdracht op de POP-server opgeslagen zodat de machine deze opnieuw kan ontvangen.
Hoe kan ik op papier besparen?
U kunt de machine instellen om ontvangen documenten op beide zijden van het papier af te drukken. (Zie "2-Zijdige afdrukken.")
U kunt ontvangen bestanden via e-mail doorzenden of deze in een geheugen opslaan zonder af te drukken om deze vervolgens door te zenden naar de gewenste bestemmingen. (Raadpleeg "Opslaan van instellingen voor doorzenden" en " Verzenden van een bestand in de geheugen RX-postbus.")
U kunt de machine instellen om geen rapporten af te drukken. (Zie "Verzenden TX rapport," "Communicatiebeheerrapport," "Fax TX-rapport," en "Faxactiviteitenrapport.")
Kan ik de machine uitschakelen als een document is ingesteld voor Uitgestelde verzending?
Wanneer u de machine niet gebruikt, kunt op drukken op het bedieningspaneel, maar moet u de hoofdschakelaar van de machine aan laten staan. Bestanden die zijn ingesteld met de functie Uitgestelde verzending worden automatisch op het ingestelde tijdstip vanuit het geheugen verzonden.
Kan ik de grootte van een e-mail of I-fax wijzigen voordat ik het verzend?
U kunt de maximale bestandsgrootte voor het verzenden van documenten instellen in Max. bestandsgrootte voor verzending. Bij e-mail wordt de verzendopdracht in meerdere e-mailberichten gesplitst voordat ze worden verzonden, zodat elk e-mailbericht niet groter is dan de ingestelde limiet. Voor een I-fax geldt dat de verzendopdracht niet kan worden uitgevoerd als de bestandsgrootte hoger is dan de ingestelde limiet indien de instelling Verzenden via server is ingeschakeld. Als echter Verzenden via server is uitgeschakeld, is er geen limiet voor het verzenden van data, zelfs niet als u een maximale bestandsgrootte voor verzending invoert.
Het resultaat op het activiteitenrapport toont "--." Hoe weet ik dat het document goed is verzonden?
'--' verschijnt wanneer de verzending goed is verlopen, maar er wordt niet bevestigd of het e-mailbericht of de I-fax of het bestand dat u naar een Hot Folder hebt verzonden via een machine uit de serie iW, ook werkelijk is afgeleverd. Neem contact op met de andere partij om te controleren of uw document is ontvangen.
52X3-14Y