Paginatotalen controleren/afdrukken/wissen

U kunt de paginatotalen van afdrukken gemaakt door elke afdeling controleren, afdrukken en wissen.
1.
Druk op .
2.
Druk op [Beheerinstellingen] → [Gebruikersbeheer] → [Afdeling-ID beheer].
3.
Het scherm met de paginatotalen wordt weergegeven.
Wanneer de Kopiekaartlezer-F niet is aangesloten:
Wanneer de Kopiekaartlezer-F is aangesloten:
Wanneer de Kopiekaartlezer-F niet is aangesloten:
Druk op [Aan] → [Paginatotalen].
Wanneer de Kopiekaartlezer-F is aangesloten:
Druk op [Paginatotalen].
4.
Tellerstanden controleren/afdrukken/wissen
De paginatotalen voor afdrukken die horen bij afdrukopdrachten zonder een afdelings-ID (blanco gelaten), zijn de totale aantallen tellerrapporten, ontvangen I-faxdocumenten en afdrukken afkomstig van computers die niet overeenkomen met een opgeslagen afdelings-ID. Deze afdrukken worden aangeduid als afdrukken met onbekend ID.
De paginatotalen voor het scannen die horen bij scanopdrachten zonder een Afdeling-ID (blanco gelaten), zijn de aantallen pagina's die zijn gescand via computers die niet overeenkomen met een opgeslagen Afdeling-ID. Deze gescande pagina's van computers worden aangeduid als netwerkscans met onbekend ID.
Als [Groot2 teller beheer] is ingedrukt, wordt een groot vel papier (A3) als twee vellen papier voor het afdruktotaal geteld.
Paginatotalen controleren/afdrukken:
Paginatotalen wissen:
Paginatotalen controleren/afdrukken:
Druk op [Lijst afdr.] → selecteer het type lijst met tellerstanden → druk op [Start afdrukken].
Druk op of om het gewenste Afdeling-ID weer te geven → bekijk de gewenste paginatotalen. Wanneer u of ingedrukt houdt, kunt u snel vooruit of achteruit bladeren door de beschikbare afdelings-ID pagina's. Wanneer de gewenste pagina wordt weergegeven, laat u de toetsen los. Dit continu bladeren is handig wanneer er veel pagina's met Afdeling-ID's zijn.
N.B.
Om het afdrukken te annuleren, drukt u op [Annuleren].
Om het scherm te sluiten dat verschijnt terwijl de machine bezig is met het afdrukken van de lijst met tellerstanden, drukt u op [Sluiten].
Er kunnen alleen lijsten worden afgedrukt als A3-, A4- of A4R-papier (normaal, gerecycled, dun of gekleurd) in een papierlade is geplaatst die op 'Aan' is ingesteld bij [Overige] bij [Autom. selectie papierlade Aan/Uit] bij [Functie-instellingen] (Instellingen/Registratie). Als echter [Controleer type papier] voor [Kopie] is ingeschakeld in [Autom. selectie papierlade Aan/Uit], kunt u niet afdrukken via een papierlade waarvoor kleurenpapier is opgegeven. (Zie "Automatische selectie papierlade inschakelen.")
Paginatotalen wissen:
Druk op [Wis alle totalen].
Druk op [Ja].
Om per afdeling één paginatotaal per keer te wissen, drukt u op of om de gewenste afdeling te laten weergeven → selecteer de afdeling → druk op [Wissen].
5.
Druk op [OK] → [OK].

N.B.
Als u een controlekaart gebruikt, kunt u de paginatotalen ook controleren door te drukken op → [Toner/Overige] → [Controleer paginatelling].
52X3-234