Beperken van toegang met authentificatie

De authentificatie bij deze machine vraagt om gebruikersinformatie (gebruikersnaam en wachtwoord) wanneer gebruikers de machine willen gebruiken en zal deze informatie controleren. Uitsluitend geautoriseerde gebruikers die succesvol door de authentificatie zijn gekomen, kunnen de machine gebruiken. U kunt toegang door onbevoegde gebruikers voorkomen door de gebruikers voor de machine te beheren. Om de authentificatiemodus te kunnen gebruiken, dient u eerst de informatie voor de administrators en algemene gebruikers te registreren.
De administrator kan diverse functies beperken (zoals kopiëren, afdrukken en verzenden) die voor elke gebruiker beschikbaar zijn en kan ook het maximum aantal kopieën/afdrukken beperken die elke gebruiker kan maken. En indien nodig kan de administratie instellingen beperken bij "Instellingen/Registratie."
Authentificatie-informatie (Systeembeheerder/Algemene gebruiker/Niet-geautoriseerde gebruiker)
De systeembeheerder beheert de gebruikers door toegang door de algemene gebruiker te beperken en restricties in te stellen bij gebruik van de authentificatie mode. Algemene gebruikersbevoegdheden kunnen per gebruiker worden ingesteld. Door toegang door niet-geautoriseerde gebruikers te beperken, kunnen systeembeheerders de kans op onbevoegd gebruik en verlies van gevoelige informatie beperken.
U kunt de volgende authentificatiefuncties gebruiken:
Afdeling-ID beheer (standaard authentificatie)
U kunt de gebruikers per afdeling of project beheren door het afdeling-ID en de pincode te registreren. Afdeling-ID beheer stelt u in staat diverse functies te beperken, zoals kopiëren, afdrukken en verzenden die elke afdeling kan gebruiken en om per afdeling paginalimieten in te stellen voor kopiëren, scannen en afdrukken. (Zie "Afdelings-ID-beheer.")
SSO-H (Single Sign-On H)
SSO-H stelt u in staat gebruikersauthentificatie uit te voeren door gebruikersnamen en wachtwoorden te registreren.
Er zijn twee typen authentificatiemethode: Serverauthentificatie, waarmee authentificatie wordt uitgevoerd met behulp van de externe server die op de machine is aangesloten, en Lokaal apparaat-authentificatie, waarmee authentificatie alleen met behulp van de machine wordt uitgevoerd. U kunt niet beide authentificatiemethoden gelijkertijd gebruiken. (Zie "SSO-H (Single Sign-On H).")
U kunt ook per gebruiker het gebruik van functies beperken met het ACCESS MANAGEMENT SYSTEM. (Voor informatie over de optionele producten die vereist zijn om toegangsbeheer te gebruiken, raadpleegt u "Optionele producten die nodig zijn voor elke functie.") Zo kunt u beperkingen instellen voor kopieer-/afdrukfuncties zoals kleurenafdrukken en 2-zijdige afdrukken of het gebruiken van bepaalde instellingen in Instellingen/Registratie.
Beheer van informatie over gebruikersinstellingen (Beheerservice van informatie over gebruikersinstellingen)
Deze modus stelt u in staat informatie zoals de gebruikersnaam en het wachtwoord te koppelen aan functies die voor elke gebruiker met SSO-H gebruikersinformatie zijn ingesteld.
U kunt de ingestelde gebruikersinformatie per gebruiker verwijderen met de pagina Beheerservice voor informatie over gebruikersinstellingen. (Zie "Beheer van informatie over gebruikersinstellingen (Beheerservice van informatie over gebruikersinstellingen).")
Instellingen authentificatiemethode voor verzendhandelingen
U kunt opgeven welk type authentificatiemethode u gebruikt om toegang te krijgen tot persoonlijke mappen of externe servers, en welke gebruikersnaam en wachtwoord u gebruikt als authentificatiegegevens. (Zie "Instellingen authentificatiemethode voor verzendhandelingen.")
Geïntegreerde authentificatie
Met deze functie kunt u de aanmeldingsgegevens die vereist zijn voor aanmelding bij de machine, ook voor andere authentificatie gebruiken. Als de aanmeldingsservice Geïntegreerde authentificatie ondersteunt, kunnen gebruikers die zich hebben aangemeld bij de machine bepaalde functies uitvoeren zonder dat ze een aanmeldingsnaam en wachtwoord hoeven in te voeren. Denk hierbij aan functies zoals verzenden naar persoonlijke mappen en toegang tot de LDAP-server of de bestandsserver.
Neem contact op met uw officiële plaatselijke Canon-dealer om te weten of de aanmeldingsservice die u gebruikt geïntegreerde authentificatie ondersteunt.
U kunt deze functie indien nodig uitschakelen. (Zie "Instelling om Geïntegreerde authentificatie uit te schakelen.")
52X3-22Y