Instellingen bewerken voor doorzenden

U kunt de opgeslagen doorzendinstellingen controleren of wijzigen.
1.
Druk op .
2.
Druk op [Functie-instellingen] → [Ontvangen/Doorzenden] → [Algemene instellingen].
3.
Druk op [Doorzendinstellingen].
Controleren/Wijzigen van instellingen voor doorzenden:
Doorzenden van ontvangen bestanden:
Verwijderen van doorzendinstellingen:
Controleren/Wijzigen van instellingen voor doorzenden:
Selecteer de doorzendinstellingen die u wilt controleren of wijzigen → druk op [Details/Bewerken].
Controleer of wijzig zo nodig de instellingen → druk op [OK].
N.B.
Voor meer informatie over doorzendinstellingen raadpleegt u "Opslaan van instellingen voor doorzenden."
Doorzenden van ontvangen bestanden:
Selecteer de doorzendinstellingen → druk op [Geldig/Ongeldig].
Onderstaand treft u een uitleg van deze items aan:
[Aan]:
Ontvangen bestanden die overeenkomen met de doorzendcondities worden doorgezonden naar de aangegeven bestemming.
[Uit]:
Ontvangen bestanden worden niet doorgezonden naar de opgegeven bestemming, zelfs als ze voldoen aan de doorzendcondities.
Om deze instelling te annuleren, drukt u opnieuw op [Geldig/Ongeldig].
Verwijderen van doorzendinstellingen:
Selecteer de doorzendinstellingen die u wilt verwijderen → druk op [Verwijd.] → [Ja].
4.
Druk op [Sluiten].
52X3-0EU