Registreren standaardinstellingen papiertafel

Deze instelling is handig als u altijd hetzelfde papierformaat en type papier in de Stack Bypass-C, Stack Bypass Alignment Tray-D en Long Sheet Tray-B plaatst door het standaard papierformaat en type van tevoren voor de papiertafel op te slaan.
Deze modus kan worden ingesteld wanneer de Stack Bypass-C, Stack Bypass Alignment Tray-D en Long Sheet Tray-B zijn aangesloten. (Zie "Stack Bypass-C.")
BELANGRIJK
Zorg dat het juiste type papier is ingesteld. Als het type papier niet goed is ingesteld, kan dit een negatieve invloed hebben op de kwaliteit van de afbeelding. Bovendien kan de fixeereenheid vuil worden en onderhoudsreparatie vergen, of het papier kan vastlopen.

1.
Druk op .
2.
Druk op [Voorkeuren] → [Papierinstellingen] → [Std.instell. l. papiertafel].
3.
Druk op [Registreren] → [Aan].
Als u de instelling niet wilt registreren, drukt u op [Uit] → ga verder naar stap 6.
4.
Selecteer het gewenste papierformaat.
Als u een standaardpapierformaat wilt selecteren:
Als u een gebruikerspapierformaat wilt selecteren:
Als u een type envelop wilt selecteren:
Als u een standaardpapierformaat wilt selecteren:
Selecteer een papierformaat uit <A/B-formaat> → druk op [Volgende].
N.B.
Om een papierformaat in inches te selecteren, drukt u op [Inch-formaat].
Als u een gebruikerspapierformaat wilt selecteren:
Druk op [Gebruikersformaat].
Druk op [X] en [Y] → voer elke waarde in → druk op [OK].
U kunt ook een formaattoets ([S1] t/m [S5]) selecteren waaronder een papierformaat is opgeslagen in plaats van de waarden in te voeren.
Druk op [Volgende].
Als u een type envelop wilt selecteren:
Druk op [Envelop] → selecteer het type envelop → druk op [OK].
BELANGRIJK
Als het type envelop niet goed is ingesteld, zal een papierstoring optreden.
Druk op [Volgende].
5.
Selecteer het gewenste papiertype → druk op [OK].
N.B.
U kunt [Transparant] alleen selecteren als u [A4] selecteert als het papierformaat.
Voor meer informatie over papiertypen raadpleegt u "Afdrukmaterialen."
U kunt papiertypen die niet worden getoond in de lijst met gedetailleerde instellingen, registreren in <Papierinstellingen: Type papier>. Voor instructies over het registreren van typen papier raadpleegt u "Aangepaste papiertypen registreren."
6.
Druk op [OK].

N.B.
Om de Stack Bypass-C te gebruiken als papierbron voor [Kopie], [Toegang opgesl. best.], [Ontvangen] of [Overige], dient u deze zo in te stellen dat de Stack Bypass-C geschikt is voor automatische selectie van de papierlade. (Zie "Automatische selectie papierlade inschakelen.")
52X3-05Y