Opslaan/Bewerken/Verwijderen van gebruikersformaten

U kunt aangepaste papierformaten opslaan, hier namen aan toekennen of deze indien nodig bewerken of verwijderen. Dit is een handige functie waarmee u regelmatig gebruikte papierformaten kunt registreren.
1.
Druk op .
2.
Druk op [Voorkeuren] → [Papierinstellingen] → [Registreer gebruikersformaat].
3.
Selecteer de gewenste instelling.
Om een gebruikersformaat te registreren/bewerken:
Om de naam voor een gebruikersformaat te registreren:
Om een gebruikersformaat te verwijderen:
Om een gebruikersformaat te registreren/bewerken:
Selecteer een knop ([S1] t/m [S5]) waarmee u een aangepast papierformaat wilt registreren of bewerken → druk op [Reg./Bewerk.].
Druk op [X] en [Y] → voer elke waarde in → druk op [OK].
Om de naam voor een gebruikersformaat te registreren:
Selecteer een knop ([S1] t/m [S5]) die u een naam wilt geven → druk op [Hernoemen].
Voer een nieuwe naam in → druk op [OK].
Om een gebruikersformaat te verwijderen:
Selecteer het aangepaste papierformaat dat u wilt verwijderen → druk op [Verwijderen].
Druk op [Ja].
4.
Druk op [Sluiten].

BELANGRIJK
Bevestig de te verwijderen inhoud.
N.B.
Als u een knop selecteert waaronder al instellingen zijn opgeslagen, dan verschijnen die instellingen op het display.
Als u tijdens het invoeren van de waarden een vergissing begaat, druk dan op → en voer de juiste waarden in.
U kunt ook knoppen waaronder geen instellingen zijn opgeslagen een naam geven.
Voor instructies over het invoeren van tekens raadpleegt u "Invoeren van tekens."
Als u op [OK] drukt zonder tekens in te voeren, zal de knopnaam wijzigen in de huidige datum (standaard S1 tot S5).
De instellingen van het papierformaat die in het geheugen zijn opgeslagen, worden niet verwijderd als de machine wordt uitgeschakeld.
52X3-060