Ladatun Firmwaren käyttöönotto

Voit ottaa ladatun firmwaren käyttöön laitteessa.
TÄRKEÄÄ
Voidaksesi suorittaa tämän toiminnon sinun on kirjauduttava laitteeseen pääkäyttäjänä. (Katso "Logging In to the Machine as an Administrator.")
HUOMAUTUS
Jos Käyttöönoton ajoitus Toimitusasetuksissa on [Auto], tämä vaihe on tarpeeton.
Myös Ajastetulla päivityksellä ladattu firmware voidaan ottaa käyttöön.

Kosketusnäytön käyttäminen

1.
Paina .
2.
Paina [Hallinta-asetukset] → [Lisenssi/Muu] → [Tallenna/Päivitä ohjelma].
3.
Paina [Update Firmware] → [Apply Firmware].
4.
Paina [Yes].
Kun sovellus on valmis, laite käynnistyy uudelleen automaattisesti.

Etäkäyttöliittymän käyttö

1.
Napsauta etäkäyttöliittymän etusivulla [Settings/Registration] → [License/Other] → [Register/Update Software].
2.
Napsauta [Toimitettu päivitys] → [Ota firmware käyttöön].
3.
Napsauta [Kyllä].
Kun sovellus on valmis, laite käynnistyy uudelleen automaattisesti.
52UC-027