2-puolinen alkuperäinen

Voit skannata syöttölaitteeseen asetetun 2-puolisen alkuperäisen molemmat puolet.
Voit käyttää tätä toimintoa kun Duplex Color Image Reader Unit-M on asennettu. (Katso "Duplex Color Image Reader Unit-M.")
TÄRKEÄÄ
Kun skannaat vaakasuuntaisia alkuperäisiä, kuten A4R, varmista että asetat ne vaakasuuntaisesti syöttölaitteeseen. Jos tällaiset alkuperäiset asetetaan pystysuuntaisesti, alkuperäisten taustapuolet skannataan ylösalaisin.

1.
Paina → [Faksi].
2.
Määritä vastaanottaja → paina [Lisäasetukset] → [2-puol. alkuperäinen].
3.
Valitse kaksipuolisen alkuperäisen tyyppi → paina [OK] → [Sulje].
[Kirjatyyppi]:
Alkuperäisen etu- ja taustapuolilla on sama ylä-ala -suunta.
[Kalenterityyppi]:
Alkuperäisen etu- ja taustapuolilla on vastakkaiset ylä-ala -suunnat.
52UC-10X