Faksin lähettäminen

Tässä jaksossa kerrotaan Faksitoiminnosta.
Ohjeet I-faksin käyttämiseksi, katso "Skannaa ja lähetä."
Lähettääksesi faksin käyttämällä [Skannaa ja lähetä] -toimintoa, aseta [Näytä faksitoiminto] asentoon 'Kyllä' → aseta <Salli faksi skannausja lähetystoiminnassa> asentoon 'Kyllä' ennen lähettämistä.
HUOMAUTUS
[Faksi] näkyy päävalikon ikkunassa vain jos Etäfaksitoiminto on aktivoitu.
52UC-0YX