Puhelinlinjan valitseminen faksia lähetettäessä

Jos olet lisännyt linjoja, voit valita faksilähetysessä käytettävän linjan.
1.
Paina → [Faksi].
2.
Määritä vastaanottaja → paina [Lisäasetukset] → [Valitse linja].
3.
Valitse puhelinlinja → paina [OK] → [Sulje].
HUOMAUTUS
Kun käytössä on Etäfaksitoiminto, valittavien linjojen määrä riippuu seuraavasta asetuksesta:
[Lähetyslinjojen määrä] kohdassa [Etäfaksilähetyksen asetukset] kohdassa [Toiminnon asetukset] (Asetukset/Tallennus) (Katso "Etäfaksin lähetysasetukset.")
4.
Paina [Sulje].
52UC-118