Ajastettu lähetys

Tässä tilassa voit tallentaa lähetettävän työn muistiin ja lähettää sen myöhempänä ajankohtana.
1.
Paina → [Skannaa ja lähetä].
2.
Määritä vastaanottaja → paina [Lisäasetukset] → [Ajastettu lähetys].
3.
Syötä lähetysaika numeropainikkeilla - .
Syötä aika neljällä numerolla mukaanlukien nollat.
Esimerkkejä:
7:05 aamup. → 0705
11:18 iltap. → 2318
Jos määrität nykyistä kellonaikaa aikaisemman ajan, asiakirja lähetetään asettamaasi aikaan seuraavana päivänä.
HUOMAUTUS
Jos teet virheen syöttäessäsi lähetysaikaa, poista virhesyöttö painamalla → syötä uusi nelinumeroinen luku.
Voit peruuttaa lähetystyön vain Tilavalvonta/Peruuta-ikkunasta. (Katso "Työn peruuttaminen.")
4.
Paina [OK] → [Sulje].

HUOMAUTUS
Voit varata ajastettuun lähetykseen enintään 120 työtä. Käsiteltävien lähetystöiden määrä saattaa kuitenkin olla vähemmän kuin 120, riippuen seuraavista seikoista:
Kun useita asiakirjoja lähetetään samanaikaisesti
Kun lähetettävät asiakirjat ovat suuria
Kun Lokerot ja Faksin/I-faksin vastaanottolokero käyttävät paljon muistia.
Varattavien ajastettavien lähetystöiden määrää saatetaan myös pienentää jos käynnissä on muita töitä joilla ei ole Ajastettu lähetys -asetuksia, tai jos muut tekijät vaikuttavat määritettyihin vastaanottajiin.
Kun ajastettu asiakirja on lähetetty, se poistetaan muistista automaattisesti.
Voit tarkistaa ajastetusti lähetettävien töiden tilan, sekä peruuttaa ne tai muuttaa asiakirjojen vastaanottajia. (Katso "Työn tilan tarkistus", "Työn peruuttaminen" tai "Töiden lähettäminen uudelleen/Vastaanottajan muuttaminen.")
52UC-149