Ryhmäosoitteen tallentaminen

Ryhmäosoite-ominaisuudella voit luoda ryhmän. Voit tallentaa erityyppisiä vastaanottajia (kuten s-posti, I-faksi, tiedostopalvelin tai lokero) yhtenä ryhmänä.
Voit tallentaa enintään 256 vastaanottajaa ryhmäosoitteeseen.
TÄRKEÄÄ
Jos haluat luoda ryhmäosoitteen, vastaanottajat (kuten sähköpostiosoitteet ja tiedostopalvelinosoitteet) on tallennettava edeltäkäsin.

1.
Paina → [Skannaa ja lähetä] → [Osoitekirja].
2.
Paina [Tall./Muokkaa].
3.
Paina [Tall. uusi vast.ottaja].
4.
Valitse [Ryhmä].
5.
Paina [Nimi].
6.
Syötä ryhmäosoitteen nimi → paina [OK].
HUOMAUTUS
Ensimmäistä nimeen syöttämääsi merkkiä käytetään osoiteluettelon lajitteluun kun painat sellaisia Osoitekirjan ikkunan painikkeita, kuten [ABC], [DEF] ja [GHI]. Jos painat [Haku nimellä] Osoitekirjan ikkunassa, avauttuu ikkuna Osoitekirjan haun tarkentamista varten.
7.
Paina pudotusvalikkoa → valitse osoitelista Osoitelistoista 1 - 10.
Osoitelistat ovat helppo tapa luokitella vastaanottajat.
8.
Paina [Lisää osoitekirjasta].
Jotta voit tallentaa vastaanottajia ryhmäosoitteeseen, vastaanottajat on tallennettava osoitelistaan, joka sisältää ryhmäosoitteen.
Jos valitset [Tallenna lokeroon], valitse lokero → paina [OK]. Voit tallentaa ryhmäosoitteeseen vain yhden lokeron.
9.
Valitse vastaanottajat → paina [OK].
Kun valitset vastaanottajan ja painat [Tiedot], voit tarkistaa valitun vastaanottajan ykstyiskohtaiset tiedot. Paina [OK]palataksesi edelliseen ikkunaan.
Voit peruuttaa valitun vastaanottajan valitsemalla ko. vastaanottajan uudelleen.
Ohjeet tallennettujen vastaanottajien hakemiseksi, katso "Osoitekirjan ikkuna."
HUOMAUTUS
Jos haluat poistaa vastaanottajan, valitse poistettava vastaanottaja → paina [Poista].
10.
Paina [OK].
Jos hallitset Osoitekirjan hakunumeroita, suorita toimenpide vaiheessa 11 kohdassa "S-postiosoitteen tallentaminen."
11.
Paina [Sulje] → [OK].

HUOMAUTUS
Jos haluat tallentaa ryhmäosoitteen, voit valita vain samaan Osoitelistaan tallennettuja vastaanottajia.
Jos haluat tallentaa tiedostopalvelimen ryhmäosoitteeseen, aseta [Vahvista ennen lähetystä.] asentoon 'Ei'. Et voi lähettää ryhmäosoitteeseen joka sisältää tiedostopalvelimen, jossa Syötä salasana joka kerta -asetus on 'Kyllä'. (Katso "Tiedostopalvelimen osoitteen tallentaminen.")
52UC-131