Toimitusvastaanottajien tallentaminen/poistaminen/ tulostaminen

Voit tallentaa, vahvistaa ja poistaa toimitusvastaanottajia.

Toimitusvastaanottajien tallentaminen

1.
Valitse .
2.
Paina [Hallinta-asetukset] → [Laitehallinta] → [Laitetietojen jakeluasetukset].
3.
Paina [Tallenna vastaanottajat] kohtaan <Lähetysasetukset> → tallenna vastaanottaja.
Vastaanottajan tallentaminen manuaalisesti:
Automaattinen vastaanottajien haku:
Vastaanottajan tallentaminen manuaalisesti:
Paina [Tall.].
Syötä vastaanottajan IP-osoite tai FQDN (Fully Qualified Domain Name) (esim. example.organization.company.com) → paina [OK].
HUOMAUTUS
Ohjeet merkkien syöttämiseksi, katso "Merkkien kirjoittaminen kosketusnäytön painikkeilla."
Seuraavissa tapauksissa näyttöön tulee viesti <Laitetietojen saanti ei onnistunut. Haluatko tallentaa sen vastaanottajaksi?>. Jos painat [Kyllä], <Jakelun asetukset> Tiedot-ikkuna on tyhjä.
Päävirta on katkaistu
Ei verkkoyhteyttä vastaanottavaan laitteeseen
Oletusavainta ei ole asetettu kohtaan [TLS-asetukset] kohdassa [Yleisasetukset] (Asetukset/Tallennus)
[Vast.oton rajoitus kaikissa toiminn.] on asennossa 'Kyllä' kaikissa toiminnoissa.
[Käytä HTTP:tä] on asennossa 'Ei' kohdassa [Yleisasetukset] (Asetukset/Tallennus)
Automaattinen vastaanottajien haku:
Paina [Autom. haku/tallennus].
Paina [Aloita aut. haku].
Jos haluat näyttää hakutulokset isäntäniminä, paina [Näytä isäntänimi].
Aseta haun syvyys painamalla [-] tai [+] (montako reititintä haetaan).
HUOMAUTUS
Koska haussa käytetään SLP:tä (Service Location Protocol), reitittimen takana olevia laitteita ei löydetä jos reititin on asetettu rajoittamaan ohitusta SLP-protokollalla.
Seuraavissa tapauksissa et löydä vastaanottavaa laitetta.
Päävirta on katkaistu
Ei verkkoyhteyttä vastaanottavaan laitteeseen
Oletusavainta ei ole asetettu kohtaan [TLS-asetukset] kohdassa [Yleisasetukset] (Asetukset/Tallennus)
[Vast.oton rajoitus kaikissa toiminn.] on asennossa 'Kyllä' kaikissa toiminnoissa.
[Käytä HTTP:tä] on asennossa 'Ei' kohdassa [Yleisasetukset] (Asetukset/Tallennus)
Valitse vastaanottaja → paina [OK].
Jos haluat valita kaikki vastaanottajat, paina [Valitse kaikki]. Jos valitset vastaanottajan, painikkeeseen tulee teksti [Poista valinta].
HUOMAUTUS
Voit peruuttaa valinnan valitsemalla vastaanottajan uudelleen.
Peruuta kaikki valinnat painamalla [Poista valinta]. (Jos painat [Poista valinta] muuttuu painike muotoon [Valitse kaikki].)
4.
Paina [OK] → [OK].

Toimitusvastaanottajien asetusten varmistaminen

1.
Valitse .
2.
Paina [Hallinta-asetukset] → [Laitehallinta] → [Laitetietojen jakeluasetukset].
3.
Paina [Tallenna vastaanottajat] kohtaan <Lähetysasetukset> → valitse vahvistettava vastaanottaja → paina [Tiedot].
Vahvista tiedot.
4.
Paina [OK] → [OK] → [OK].
Jos olet muuttanut vastaanottajalaitteen asetuksia kohdassa Vastaanoton rajoitus eri toiminnoille, paina [Hae tieto] päivittääksesi vastaanottajalaitteen tiedot.
HUOMAUTUS
Seuraavissa tapauksissa vastaanottajalaitteessa, jonka asetukset haluat vahvistaa, <Jakelun asetukset> on tyhjänä Tiedot-ikkunassa.
Päävirta on katkaistu
Ei verkkoyhteyttä vastaanottavaan laitteeseen
Oletusavainta ei ole asetettu kohtaan [TLS-asetukset] kohdassa [Yleisasetukset] (Asetukset/Tallennus)
[Vast.oton rajoitus kaikissa toiminn.] on asennossa 'Kyllä' kaikissa toiminnoissa.
[Käytä HTTP:tä] on asennossa 'Ei' kohdassa [Yleisasetukset] (Asetukset/Tallennus)

Toimitusvastaanottajan poistaminen

1.
Valitse .
2.
Paina [Hallinta-asetukset] → [Laitehallinta] → [Laitetietojen jakeluasetukset].
3.
Paina [Tallenna vastaanottajat] kohtaan <Lähetysasetukset> → valitse poistettava vastaanottaja → paina [Poista].
Jos haluat valita kaikki vastaanottajat, paina [Valitse kaikki]. Jos valitset vastaanottajan, painikkeeseen tulee teksti [Poista valinta].
HUOMAUTUS
Voit peruuttaa valinnan valitsemalla vastaanottajan uudelleen.
Peruuta kaikki valinnat painamalla [Poista valinta]. (Jos painat [Poista valinta] muuttuu painike muotoon [Valitse kaikki].)
4.
Paina [Kyllä] → [OK] → [OK].

Toimitusvastaanottajien tulostaminen

1.
Valitse .
2.
Paina [Hallinta-asetukset] → [Laitehallinta] → [Laitetietojen jakeluasetukset].
3.
Paina [Tallenna vastaanottajat] kohtaan <Lähetysasetukset> → [Tulosta lista].
HUOMAUTUS
Listat on mahdollista tulostaa vain, jos A3, A4 tai A4R (tavallista, uusio-, ohutta, tai värillistä paperia) on asetettu paperilähteeseen, jonka asetus kohdassa [Muu] in [Paperilähteen autom. valinta Kyllä/Ei], [Toiminnon asetukset] (Asetukset/Tallennus) on 'Kyllä'. Jos kuitenkin [Huomioi paperityyppi] kohdassa [Kopio] on asennossa 'Kyllä' kohdassa [Paperilähteen autom. valinta Kyllä/Ei], et voi tulostaa paperilähteestä, johon on määritetty värillinen paperi. (Katso "Paperikasetin automaattinen valinta.")
4.
Paina [Kyllä] → [OK] → [OK].

HUOMAUTUS
Tallennettavien vastaanottajien enimmäismäärä on 100.
Lisätietoja laitetietojen toimituksen vastaanottajalistasta, katso "LAITETIETOJEN TOMITUKSEN VASTAANOTTAJALISTA."
52UC-257