Paperitietojen tarkistaminen

Voit tarkistaa paperitiedot. Voit myös tallentaa/asettaa paperilähteeseen, kuten paperikasettiin, asetettavan paperin tyypin.
1.
Valitse .
2.
Paina [Paperi].
Laitteessa olevan paperin tietojen tarkistaminen:
Paperityypin asettaminen:
Paperityypin tallentaminen:
Laitteessa olevan paperin tietojen tarkistaminen:
Valitse paperi jonka haluat tarkistaa → paina [Tiedot].
Paina [OK].
Paperityypin asettaminen:
Paina [Paperiasetukset].
Valitse asetettava paperilähde → aseta lisättävän paperin tyyppi.
HUOMAUTUS
Ohjeet [Paperiasetukset] -toiminnon määrittämisestä, katso "Paperikoon ja paperityypin tallentaminen paperilähteelle."
Paperityypin tallentaminen:
Paina [Paperityypin hallinta-asetukset].
Tallenna käyttäjän määrittämä paperityyppi.
HUOMAUTUS
[Paperityypin hallinta-asetukset] näkyy kun kirjaudut pääkäyttäjänä.
Ohjeet [Paperityypin hallinta-asetukset] -toiminnon määrittämisestä, katso "Katsaus tähän toimintoon."
Paina [OK].
3.
Paina [Sulje].
52UC-1FS