Sprawdzanie nowego oprogramowania sprzętowego/Określanie ustawień dostarczania

Można sprawdzić, czy nowe oprogramowanie sprzętowe jest zgodne z urządzeniem i określić ustawienia pobierania.
WAŻNE
Aby wykonać tę procedurę, należy się zalogować do urządzenia jako administrator.(Patrz "Logging In to the Machine as an Administrator.")
Jeżeli określono ustawienia dostarczania, natomiast pobrane oprogramowanie sprzętowe, oprogramowanie sprzętowe, które ma być aktualizowane oraz rezerwacje dostarczania są usunięte.Należy potwierdzić przed określeniem ustawień.

Wykorzystanie ekranu dotykowego do przeprowadzania aktualizacji

1.
Naciśnij .
2.
Naciśnij [Ustawienia Zarządzania] → [Licencja/Inne] → [Zarejestruj/Uaktualnij Oprogramowanie].
3.
Naciśnij [Update Firmware] → [New Firmware].
4.
Zweryfikuj wyświetlone informacje → i naciśnij na [Next].
Oto szczegółowe informacje dotyczące omawianych pozycji.
<Version>:
Wyświetla wersję aktualnego oprogramowania sprzętowego.
<Applicable Firmware>:
Wyświetla nowe oprogramowanie sprzętowe, mające zastosowanie dla tego urządzenia.
<Release Note>:
Jeżeli nowe oprogramowanie sprzętowe ma uwagę o przekazaniu do użytkowania, informacja ta zostaje wyświetlona.
5.
Określ poszczególne ustawienie → naciśnij na [OK].
Oto szczegółowe informacje dotyczące omawianych pozycji.
<Delivery Time >:
[Now ]:Pobiera oprogramowanie sprzętowe po określeniu ustawień pobierania.
[Set Time]:Pobiera oprogramowanie sprzętowe w określonym dniu/o określonej godzinie.Wpisz klawiszami numerycznymi datę i godzinę w formacie "yyyy/mm/ddhh:mm:ss".(Przykład:Dla 1 maja, 2014, 15:04, 5 sekund, wprowadź "20140501150405.")
<Timing to Apply>:
[Auto]:Oprogramowanie sprzętowe zaczyna działać po pobraniu automatycznie.
[Manual]:Jedynie pobiera oprogramowanie sprzętowe.Aby móc korzystać z pobranego oprogramowania sprzętowego, należy ustawić [Apply Firmware].(Patrz "Zastosowanie pobranego oprogramowania sprzętowego.")
*W podobny sposób, jak w przypadku ustawienia daty i godziny pobierania oprogramowania sprzętowego za pomocą <Delivery Time >, można ustawić datę i godzinę aktualizacji oprogramowania za pomocą <Timing to Apply>.
<Updated Module Only>:
[On]:Pobiera jedynie różnice między aktualnym oprogramowaniem sprzętowym, a nowym oprogramowaniem sprzętowym.
[Off]:Pobiera w całości nowe oprogramowanie sprzętowe.
[E-Mail]:
Wpisz adres e-mail administratora.Możesz otrzymywać e-maile odnośnie statusu aktualizacji, które są wysyłane z serwera pobierania.
[Comments]:
Wpisz komentarz, który będzie automatycznie dodawany do e-maila.Jeżeli wpisana jest nazwa modelu, można zidentyfikować status, którego urządzenia dotyczy dany e-mail.

Użycie Zdalnego interfejsu użytkownika do przeprowadzenia aktualizacji

1.
Z poziomu głównej strony Zdalnego interfejsu użytkownika naciśnij na [Settings/Registration] → [License/Other] → [Register/Update Software].
2.
Naciśnij na [Dostarczona aktualizacja] → [Potwierdź nowe oprogramowanie sprzętowe].
3.
Zweryfikuj wyświetloną informację → określ niezbędne ustawienia → i naciśnij [Wykonaj].
Oto szczegółowe informacje dotyczące omawianych pozycji.
Oprogramowanie Sprzętowe:
Aktualna wersja:Wyświetla wersję aktualnego oprogramowania sprzętowego.
Stosowne oprogramowanie sprzętowe:Wyświetla nowe oprogramowanie sprzętowe, mające zastosowanie dla tego urządzenia.
Uwaga o przekazaniu do użytkowania:Jeżeli nowe oprogramowanie sprzętowe ma uwagę o przekazaniu do użytkowania, informacja ta zostaje wyświetlona.
Ustawienia pobierania:
Harmonogram pobierania:
[Pobierz teraz]:Pobiera oprogramowanie sprzętowe po określeniu ustawień pobierania.
[Pobierz w określonym dniu i o określonej godzinie]:Z listy rozwijalnej wybierz dzień/godzinę (rok, miesiąc, dzień i czas) pobierania oprogramowania sprzętowego.
Wybrany czas do rozpoczęcia stosowania:
[Auto]:Oprogramowanie sprzętowe zaczyna działać po pobraniu automatycznie.
[Ręcznie]:Jedynie pobiera oprogramowanie sprzętowe.Aby móc korzystać z oprogramowania sprzętowego, należy ustawić [Zastosuj Oprogramowanie Sprzętowe].(Patrz "Zastosowanie pobranego oprogramowania sprzętowego.")
*W podobny sposób, jak w przypadku ustawienia daty i godziny pobierania oprogramowania sprzętowego za pomocą <Harmonogram pobierania>, można ustawić datę i godzinę aktualizacji oprogramowania za pomocą <Ustawienia do zastosowania>.
Tylko zaktualizowany moduł:
[Włącz]:Pobiera jedynie różnice między aktualnym oprogramowaniem sprzętowym, a nowym oprogramowaniem sprzętowym.
[Wyłącz]:Pobiera w całości nowe oprogramowanie sprzętowe.
Adres e-mail:
Wpisz adres e-mail administratora.Możesz otrzymywać e-maile odnośnie statusu aktualizacji, które są wysyłane z serwera pobierania.
Komentarze:
Wpisz komentarz, który będzie automatycznie dodawany do e-maila.Jeżeli wpisana jest nazwa modelu, można zidentyfikować status, którego urządzenia dotyczy dany e-mail.

UWAGA
Jeżeli stosowne nowe oprogramowanie sprzętowe nie jest dostępne, wyświetli się komunikat błędu.
Jeżeli czas instalacji oprogramowania sprzętowego ustawiony jest na "Automatycznie", nowe oprogramowanie zostanie zainstalowane po pobraniu go z serwera dostarczania.Po zakończeniu, urządzenie zrestartuje się automatycznie.
W harmonogramie pobierania można określić datę/godzinę, do 7 dni później.
52XY-025