Umieszczanie oryginałów

Oryginały do kopiowania można umieszczać na szklanej płycie roboczej lub w podajniku. Miejsce ustawienia oryginału zależy od formatu i rodzaju materiału oraz od programowanych ustawień kopiowania.Obie strony dwustronnego oryginału mogą być skanowane jednocześnie.

Płyta szklana

Ze szklanej płyty roboczej należy korzystać przy kopiowaniu złączonych oryginałów (np. książek lub czasopism), przezroczystych folii bądź też grubych lub cienkich arkuszy.

Podajnik

Z podajnika należy korzystać wtedy, gdy w jednej operacji chce się zeskanować kilka oryginałów. Po włożeniu oryginałów do podajnika należy wcisnąć klawisz .Urządzenie automatycznie poda oryginały na szklaną płytę i zeskanuje je.Dwustronne oryginały mogą być skanowane jako dwustronne dokumenty.

Formaty dokumentów

Urządzenie automatycznie rozpoznaje format oryginału i rozpoczyna skanowanie dokumentu.Kiedy użytkownik wysyła faksy, a papier używany w urządzeniu odbiorcy nie jest dokładnie taki sam jak format zeskanowanego dokumentu, to przed wysłaniem obraz oryginału może zostać pomniejszony lub podzielony na mniejsze części.
Czasami urządzenie może niepoprawnie rozpoznać format niestandardowego oryginału, np. książki.W takim przypadku trzeba samemu określić format skanowanego oryginału.(Patrz "Określanie/rejestrowanie formatów skanowania" (Skanuj i wyślij) oraz "Określanie/rejestrowanie formatów skanowania" (faks).)

Zorientowanie

W urządzeniu tym oryginały można układać zarówno pionowo jak i poziomo.Zawsze jednak trzeba dosuwać górną krawędź oryginału do tylnej krawędzi szklanej płyty roboczej (należy je dosuwać do strzałki znajdującej się w lewym, górnym rogu) lub podajnika.
Płyta szklana
* Umieścić oryginał stroną zadrukowaną skierowaną do dołu.
Pionowe usytuowanie oryginału
* Umieścić oryginał stroną zadrukowaną skierowaną do dołu.
Poziome usytuowanie oryginału
Podajnik
* Oryginał należy położyć stroną zadrukowaną skierowaną do góry.
Pionowe usytuowanie oryginału
* Oryginał należy położyć stroną zadrukowaną skierowaną do góry.
Poziome usytuowanie oryginału

UWAGA
Duplex Color Image Reader Unit-M jest urządzeniem opcjonalnym.
Jeśli oryginał liczy zbyt wiele stron, aby jednorazowo włożyć go do podajnika, należy wówczas skorzystać z funkcji Tworzenie zadania dostępnej na ekranie [Opcje].Więcej informacji można znaleźć tutaj:
Tworzenie zadania dla Kopiowania
Tworzenie zadania dla Skanuj i zapisz
Tworzenie zadania dla Skanuj i wyślij
Tworzenie zadania dla Ustawień faksu
Jeżeli górna krawędź oryginału nie zostanie dosunięta do tylnej krawędzi płyty (tzn. do strzałki znajdującej się w lewym, górnym rogu), wówczas w zależności od zaprogramowanego trybu (funkcji) kopiowania oryginały mogą zostać niepoprawnie zeskanowane.
Pionowo lub poziomo mogą być umieszczane oryginały o następujących formatach.Jednakże skanowanie poziomo ułożonych oryginałów zajmuje więcej czasu niż oryginałów ułożonych pionowo.Poziomo należy układać oryginały przy kopiowaniu w trybie Ustalone Zmniejszanie/Powiększanie, np. przy powiększaniu oryginału o formacie A4 na papier o formacie A3.
Szklana płyta robocza:A4 i A5
Podajnik:A4
Poziomo ustawione oryginały o formatach A4 i A5 reprezentowane są przez oznaczenia A4R i A5R.
Oryginały o formacie A3 zawsze należy układać poziomo.
52XY-018