Zmiana proporcji powiększania/pomniejszania

Można ustawić urządzenie w opcji automatycznej lub ręcznej zmiany proporcji pomniejszania/powiększania.
WAŻNE
Jeżeli użytkownik chce skorzystać ze Wstępnie zaprogramowanej funkcji Zoom, oryginały należy ułożyć poziomo.Poziome ustawienie oryginału oznacza, że dłuższa jego krawędź ma być równoległa do kierunku podawania.(Patrz "Zorientowanie.")
A4 → A3
A5 → A3

Wstępnie ustawiony zoom

Można skorzystać ze wstępnie zaprogramowanych proporcji kopiowania, celem powiększania lub pomniejszania formatów oryginałów do innych rozmiarów.
1.
Naciśnij → [Skanuj i wyślij].
2.
Określ odbiorcę → naciśnij na [Opcje] → [Współczynnik kopiowania].
3.
Wybierz proporcję powiększania → naciśnij [OK] → [Zamknij].

Zmniejszanie/powiększanie określane procentowo

Można zmniejszać lub powiększać oryginały o dowolną, dostępną wielkość w przyrostach co 1%.Taki sam współczynnik zoom jest używany dla osi poziomej i pionowej.
1.
Naciśnij → [Skanuj i wyślij].
2.
Określ odbiorcę → naciśnij na [Opcje] → [Współczynnik kopiowania].
3.
Użyj [-] oraz [+], aby określić proporcję funkcji zoom → i naciśnij na [OK] → [Zamknij].

Automatyczna funkcja zoom

Można automatycznie powiększyć lub pomniejszyć oryginał, do określonego formatu papieru.Taki sam współczynnik zoom jest używany dla osi poziomej i pionowej.
1.
Naciśnij → [Skanuj i wyślij].
2.
Określ odbiorcę → naciśnij na [Opcje] → [Współczynnik kopiowania].
3.
Naciśnij na [Automatycznie] → wybierz format oryginału → naciśnij na [OK].
4.
Naciśnij na [Zamknij].

WAŻNE
Jeżeli chcesz wysyłać z wykorzystaniem opcji [Automatycznie], ustaw rozdzielczość na 300 x 300 dpi lub 600 x 600 dpi.
Maksymalnym formatem obrazu, który można wysłać przy rozdzielczości 600 x 600 dpi jest A3.Gdy obraz wykracza poza ten format, może zostać przycięty.
Gdy jako format skanowania wybrany jest klawisz [Długi Oryginał] dokumenty można wysyłać jedynie z proporcją funkcji zoom równą 100%.
Jeżeli jako format pliku wybrano PDF (Wektoryzacja i wygładzanie), PDF (Skompresowany), PDF (OCR), XPS (Skompresowany), XPS (OCR) lub OOXML, pliki można wysyłać wyłącznie z proporcją funkcji zoom równą [1:1 (100%)] lub [Automatycznie].
UWAGA
Aby przywrócić proporcję powiększania do 100%, należy nacisnąć [1:1 (100%)].
52XY-146