Sprawdzanie/edycja/usuwanie zapisanych adresów

Gdy zajdzie taka potrzeba, można zmienić szczegóły dotyczące zapisanego adresu.Jednakże, edytować można jedynie odbiorców zapisanych w Lokalnej książce adresowej.

Sprawdzanie/zmiana informacji na temat zapisanych adresów

1.
Naciśnij → [Skanuj i wyślij] → [Książka adresowa].
2.
Naciśnij na [Zapisz/Edytuj].
3.
Wybierz odbiorcę, który ma być edytowany → naciśnij na [Szczegóły/Edytuj].
Aby uzyskać więcej informacji na temat wyszukiwania zarejestrowanych odbiorców, patrz "Ekran książki adresowej."
4.
Edytuj poszczególne ustawienia w razie konieczności.
Nie można zmienić Listy adresowej adresu grupowego lub odbiorcy zapisanego jako adres grupowy.
UWAGA
Aby uzyskać więcej informacji na temat rejestrowania adresu e-mail, patrz "Rejestrowanie adresu e-mail."
Aby uzyskać więcej informacji na temat rejestrowania adresu I-faks, patrz "Rejestrowanie adresu I-faks."
Aby uzyskać więcej informacji na temat rejestrowania adresu serwera plików, patrz "Rejestrowanie adresu serwera plików."
Aby uzyskać więcej informacji na temat rejestrowania adresu grupowego, patrz "Rejestrowanie adresów grupowych."
5.
Naciśnij [OK] → [Zamknij] → [Anuluj].
Jeżeli zarządzasz numerami dostępu Książki adresowej, wykonaj działania z punktu 11 "Rejestrowanie adresu e-mail."

Usuwanie adresów

1.
Naciśnij → [Skanuj i wyślij] → [Książka adresowa].
2.
Naciśnij na [Zapisz/Edytuj].
3.
Wybierz odbiorcę do usunięcia → naciśnij na [Usuń].
Aby uzyskać więcej informacji na temat wyszukiwania zarejestrowanych odbiorców, patrz "Ekran książki adresowej."
4.
Naciśnij na [Tak].
5.
Naciśnij [Zamknij] → [Anuluj].
52XY-135