Określanie ustawień bezpieczeństwa skrzynki pocztowej

Można określić ustawienia, aby zwiększyć poziom bezpieczeństwa plików zapisanych w skrzynkach pocztowych.

Wymuszanie siedmiocyfrowych numerów PIN dla skrzynki pocztowej

Dla PINu wykorzystywanego podczas zapisywania pliku w skrzynce pocztowej należy ustawić co najmniej jedną cyfrę.Jeżeli funkcja zostanie włączona, użytkownicy muszą ustawić siedmiocyfrowy PIN.
1.
Naciśnij .
2.
Naciśnij [Ustawienia Funkcji] → [Zapisz pliki/Dostęp do plików] → [Ustawienia Wspólne].
3.
Naciśnij na [Ogr. PIN Skrytki do 7 Cyfr/Ogr. Dostęp].
4.
Naciśnij [Włącz] → [OK].
Wybierz [Wyłącz], jeżeli nie chcesz wymuszać na użytkownikach ustawiania siedmiocyfrowych numerów PIN dla skrzynek pocztowych.
UWAGA
Zmiany stają się aktywne wyłącznie po ponownym uruchomieniu urządzenia.Aby uzyskać więcej informacji na temat ponownego uruchamiania urządzenia (WYŁĄCZENIE i ponowne WŁĄCZENIE przełącznika głównego zasilania), patrz "Główny wyłącznik zasilania i klawisz oszczędzania energii."

Umożliwianie zmian w ustawieniach drukowania przed zapisywaniem ze sterownika drukarki

W <Drukuj podcz. zapis. ze Sterownika Drukarki> w [Ustawienia Funkcji] (Ustawienia/rejestrowanie) można ustawić, czy plik ma być drukowany (sterownik drukarki) podczas zapisywania w skrzynce pocztowej z poziomu komputera.(Patrz "Ustawienia Skrytki Pocztowej.") Jeżeli tryb zostanie wyłączony, ustawienia dla <Drukuj podcz. zapis. ze Sterownika Drukarki> nie mogą być zmieniane.
1.
Naciśnij .
2.
Naciśnij [Ustawienia Funkcji] → [Zapisz pliki/Dostęp do plików] → [Ustawienia Skrytki Pocztowej].
3.
Naciśnij [Ustawienia zabezpieczeń skrytki] → [Wyświetl wydr. pod. zapisy. ze ster. drukarki].
4.
Naciśnij [Włącz] → [OK].
Wybierz [Wyłącz], jeżeli chcesz ograniczyć zmiany w ustawieniach drukowania przed zapisywaniem z poziomu sterownika drukarki.
UWAGA
Zmiany stają się aktywne wyłącznie po ponownym uruchomieniu urządzenia.Aby uzyskać więcej informacji na temat resetowania urządzenia, patrz "Główny wyłącznik zasilania i klawisz oszczędzania energii."

WAŻNE
Jeżeli zarejestrowano PIN o ilości cyfr mniejszej niż siedem przed włączeniem tej funkcji, można z niego skorzystać.Jednakże, aby zapewnić bezpieczeństwo, należy PIN zarejestrować ponownie wykorzystując siedem cyfr.
UWAGA
Jeżeli funkcja zostanie włączona, użytkownicy muszą ustawić siedmiocyfrowy PIN dla Skrytki RX do pamięci i Poufnych skrytek faksów.
Aby uzyskać więcej informacji na temat ustawiania PINu dla skrzynki pocztowej, patrz "Ustawienia Skrytki Pocztowej."
Aby uzyskać więcej informacji na temat ustawiania PINu dla Skrzynki odbiorczej (RX) do pamięci oraz w Poufnej skrytce faksu, patrz "Określanie Ustawień skrytki I-faksu."
52XY-24W