Rejestrowanie/edytowanie atrybutów wyszukiwania dla serwera LDAP

1.
Naciśnij .
2.
Naciśnij [Ustaw Odbiorcę] → [Zapisz/Edytuj Warunki Wyszukiwania LDAP].
3.
Zarejestruj/edytuj atrybuty wyszukiwania dla LDAP.
Aby zarejestrować atrybut wyszukiwania:
Aby edytować atrybut wyszukiwania:
Aby usunąć atrybut wyszukiwania:
Aby zarejestrować atrybut wyszukiwania:
Naciśnij na [Nie zarejes. 1] lub [Nie zarejes. 2] → [Zapisz/Edytuj].
Naciśnij na [Wyświetl Nazwę] → wprowadź wyświetlaną nazwę → i naciśnij na [OK].
Naciśnij na [Nazwa Atrybutu] → wprowadź nazwę atrybutu → i naciśnij na [OK].
Naciśnij [OK] → [Zamknij].
Aby edytować atrybut wyszukiwania:
Wybierz atrybut, który ma być edytowany → i naciśnij na [Zapisz/Edytuj].
UWAGA
Edytować można jedynie dwa atrybuty wyszukiwania, które domyślnie wyświetlane są jako 'Nie Zapisano'.Nie można edytować atrybutów dla opcji Nazwa, E-mail, Faks, Organizacja oraz Jednostka Organizacyjna.
Naciśnij na [Wyświetl Nazwę].
Wprowadź nazwę do wyświetlania → naciśnij na [OK].
Naciśnij na [Nazwa Atrybutu] → wprowadź nazwę atrybutu → i naciśnij na [OK].
Naciśnij [OK] → [Zamknij].
Aby usunąć atrybut wyszukiwania:
Wybierz atrybut wyszukiwania, który ma być usunięty → i naciśnij na [Usuń].
UWAGA
Usuwać można jedynie dwa atrybuty wyszukiwania, które domyślnie wyświetlane są jako 'Nie Zapisano'.Nie można usuwać atrybutów dla opcji nazwa, e-mail, faks, organizacja oraz jednostka organizacyjna.
Naciśnij [Tak] → [Zamknij].
4.
Naciśnij na [Zamknij].
52XY-0H8