Drukowanie list zadań

Można drukować listy zadań z urządzenia i sprawdzić szczegółowe informacje oraz rejestry.
1.
Naciśnij .
2.
Naciśnij na [Zadanie] → [Rejestr zadania] → i wybierz rodzaj zadania z rozwijalnej listy.
UWAGA
Możesz drukować listy statusu dla zadań Wysyłania/Wysyłania faksu, poza listami rejestru zadania.Aby wydrukować listy statusów zadań, wybierz opcję [Wyślij] lub [Wysyłanie (Faks)] z rozwijanej listy → i naciśnij [Drukuj listę].
3.
Naciśnij na [Drukuj listę].
4.
Naciśnij na [Tak].
5.
Naciśnij na [Zamknij].

UWAGA
Aby uzyskać więcej informacji na temat ustawień drukowania list rejestrów zadań, patrz "Drukowanie raportów."
Aby uzyskać więcej informacji na temat drukowania list rejestrów zadań, patrz "LISTA REJESTRU DRUKOWANIA,""RAPORT ZARZĄDZANIA POŁĄCZENIAMI TX/RX," lub "Raport Rejestru Zapisu."
Aby uzyskać więcej informacji na temat drukowania list statusu zadań, patrz "LISTA WYSYŁANYCH ZADAŃ."
52XY-1FL