Mappåtgärder

Du kan kontrollera detaljerad information (mappnamn, plats, ändringsdatum osv) för mappar på minnesenheten.
Du kan också skapa nya mappar.

Kontrollera detaljerad information för en mapp

1.
Tryck på → [Åtkomst lagr. filer] → [Minnesenhet].
2.
Välj önskad minnesenhet → välj önskad mappnivå → tryck på [Mappåtgärder].
3.
Välj önskad mapp → tryck på [Detaljer] → [OK].
Om du vill ändra mappnamnet trycker du på [Ändra namn på mapp].
4.
Tryck på [OK].

Skapa en mapp

1.
Tryck på → [Åtkomst lagr. filer] → [Minnesenhet].
2.
Välj önskad minnesenhet → välj katalog där du vill skapa den nya mappen → tryck på [Mappåtgärder].
3.
Tryck på [Skapa mapp].
4.
Skriv ett namn för mappen → tryck på [OK].
5.
Tryck på [OK].
52YS-175