Utföra ett kommunikationstext med leveransservern

Du kan kontrollera huruvida kommunikation kan utföras med leveransservern, med hjälp av pekskärmen eller fjärrgränssnittet. Utför den här proceduren när du ansluter maskinen till ett externt nätverk.
VIKTIGT!
För att utföra den procedur som beskrivs i det här avsnittet behöver du logga in till maskinen som administratör. (Se "Logging In to the Machine as an Administrator.")

Med pekskärmen

1.
Tryck på .
2.
Tryck på [Hanteringsinställningar] → [Licens/övrigt] → [Registrera/uppdatera programvara].
3.
Tryck på [Test Communication] → [Software Management Settings].
4.
Tryck på [Yes].

Använda fjärrgränssnittet

1.
Från fjärrgränssnittets portalsida klickar du på [Settings/Registration] → [License/Other] → [Register/Update Software].
2.
Klicka på [Visa loggar/kommunikationstest] → [Kommunikationstest].
Obs!
Om 'FEL' visas i skärmen med resultatet från kommunikationstestet, kontaktar du din administratör.
52YS-023