Visa installationsloggen

Du kan visa installations/uppdateringsloggen från pekskärmen eller fjärrgränssnittet.
VIKTIGT!
För att utföra den procedur som beskrivs i det här avsnittet behöver du logga in till maskinen som administratör. (Se "Logging In to the Machine as an Administrator.")

Med pekskärmen

Du kan kontrollera installationsloggen för systemalternativ/MEAP-program med hjälp av pekskärmen.
1.
Tryck på .
2.
Tryck på [Hanteringsinställningar] → [Licens/övrigt] → [Registrera/uppdatera programvara].
3.
Tryck på [Software Management Settings] → [Select Log Display] → [Display Update Logs].

Använda fjärrgränssnittet

Du kan kontrollera installationsloggen för systemalternativ/MEAP-program med hjälp av fjärrgränssnittet.
1.
Från fjärrgränssnittets portalsida klickar du på [Settings/Registration] → [License/Other] → [Register/Update Software].
2.
Klicka på [Visa loggar /kommunikationstest].
3.
Välj [Uppdateringsloggar] i listrutan Loggvy → klicka på [Växla].
52YS-022