Registrera avdelnings-ID och PIN-kod

Om du anger Hantering av avdelnings-ID måste du ange avdelnings-ID och PIN-kod innan du använder maskinen.
1.
Skriv avdelnings-ID och PIN-kod med - (siffertangenterna).
Tryck på [Avd-ID] → ange ett avdelnings-ID.
Tryck på [PIN-kod] → ange en PIN-kod.
Om det inte har angetts någon PIN-kod kan du fortsätta med steg 2.
Siffrorna du skriver som PIN-kod visas som asterisker (*******) i skärmen.
Obs!
Om du skriver fel när du anger avdelnings-ID eller PIN-kod, tryck på → skriv rätt värde.
2.
Tryck på [Logga in].
Du kan också trycka på (Logga in/ut) för att logga in.
Obs!
Om angivet avdelnings-ID eller PIN-kod är felaktigt visas meddelandet <Avd-ID eller PIN-kod är fel.>. Upprepa åtgärden från steg 1.
3.
När du är klar med att använda maskinen trycker du på [Logga ut] nedtill till höger på skärmen.
Du kan också trycka på (Logga in/ut) för att logga ut.
Om du använder ett kontrollkort får du inte glömma att ta ur kontrollkortet och ta det med dig. (Se "Copy Card Reader-F.")
Skärmen där du anger avdelnings-ID och PIN-kod visas.
Obs!
Om du vill använda maskinen på nytt måste du skriva avdelnings-ID och PIN-koden igen.
Om du inte loggar ut när du är klar påförs alla efterföljande kopieringar det aktuella avdelnings-ID:t.
Om [Autoåterställning av tid] har angetts visas skärmen där du anger avdelnings-ID och PIN-kod automatiskt efter en angiven tid, även om du glömmer att logga ut. (Se "Autoåterställning av tid.")

Obs!
För anvisningar om hur du ställer in avdelnings-ID och PIN-kod, se "Ange Hantering av avdelnings-ID."
Om du använder ett kontrollkort för hantering av avdelnings-ID, visas meddelandet <Du måste sätta in ett kontrollkort.> på pekskärmen. Sätt in kontrollkortet i kortplatsen. (Se "Copy Card Reader-F.")
Användning av vissa funktioner kan ha spärrats, och det kan hända att det visas en skärm där du ombeds ange avdelnings-ID och lösenord eller sätta in ett kontrollkort för att kunna använda maskinen. Följ i så fall anvisningarna i pekskärmen för att fortsätta med den aktuella funktionen.
Om du använder SSO-H som inloggningstjänst, se "Inloggningstjänst."
52YS-016