ENHETSINFORMATION - KOMMUNIKATIONSLOGG

Du kan välja att skriva ut kommunikationsloggen manuellt eller automatiskt.
Sänd-, mottagnings- och åtkomstloggarna kan också skrivas ut separat.
Du kan även välja att skriva ut rapporten med kommunikationsloggen för enhetsinformation när antalet sändningar/mottagningar uppgår till 100 stycken, eller skriva ut den automatiskt vid en angiven tidpunkt.
De objekt som skrivs ut för rapporten och en beskrivning av varje objekt anges nedan.

STARTTID

Datumet och klockslaget (med 24-timmarsklocka) då leveransen/mottagningen av enhetsinformationen påbörjades. (En asterisk (*) anger att det redan har skrivits ut en rapport med denna information.)

SLUTTID

Datumet och klockslaget (med 24-timmarsklocka) då leveransen/mottagningen av enhetsinformationen slutfördes.

TYP

Typen av enhetsinformation skrivs ut. Typerna av information är: levereras; mottagna; och åtkomst till.

TILL/FRÅN

Skriver ut leveransmottagaren om enhetsinformationen har levererats.
Skriver ut leveransavsändaren om enhetsinformationen har tagits emot.
Skriver ut åtkomstplatsen om enhetsinformationen användes.

INNEHÅLL

Enhetsinformationen som levererades eller togs emot.

RESULTAT

"OK" eller "FEL" anges.
OK:
Distribution/mottagning slutfördes.
FEL:
Distribution/mottagning misslyckades. Felkoden skrivs också ut.
VIKTIGT!
Endast en administratör kan skriva ut kommunikationsloggrapporten för enhetsinformation. (Se "Administratörsinställningar.")

1.
Tryck på .
2.
Tryck på [Hanteringsinställningar] → [Enhetshantering] → [Enhetsinfo distribueringsinställningar].
3.
Tryck på [Kommunikationslogg].
Så här skriver du ut automatiskt:
Så här skriver du ut manuellt:
Så här skriver du ut automatiskt:
Tryck på [Rapportinställningar] → ange varje inställning.
Om du vill ange detaljerade utskriftsinställningar, trycker du på [Rapportinställningar].
<Autoutskrift (100 överföringar)>:
Tryck på [På] om du automatiskt vill skriva ut kommunikationshanteringsrapporten när antalet sänd- och mottagningsöverföringar når 100.
<Ange utskriftstid>:
Om du vill skriva ut rapporten på en angiven tid, tryck på [På] → ange tiden med - (siffertangenterna).
Skriv klockslaget med 24-timmarsklocka och fyra siffror (inklusive nollor).
Exempel:
07:05:00
→0705
23:18
→2318
Om du skriver fel kan du trycka på för att radera värdet → skriva ett nytt fyrsiffrigt nummer.
Om antalet överföringar överskrider 100 innan den angivna tiden för daglig aktivitetsrapport infaller, skrivs en kommunikationshanteringsrapport ut över de 100 senaste överföringarna.
Sätt [Separat rapporttyp] till På om du vill skriva ut leverans- och mottagningsloggarna separat.
Obs!
Rapporter med enhetsinformation för distribution, mottagning och åtkomst skrivs ut som separata rapporter.
Tryck på [OK].
Så här skriver du ut manuellt:
Tryck på [Skriv ut lista].
Tryck på [Ja].
4.
Tryck på [OK] → [OK].
52YS-02K