Användardatalista

Du kan skriva ut användarens datalista vid behov.
Tillvalsprodukter krävs för att använda faxfunktionen. För information om vilka tillvalsprodukter som behövs för att använda faxfunktionen, se "Tillvalsprodukter som krävs för varje funktion."
Du kan skriva ut följande två typer av användardatalistor:

Ta emot/vidarebefordra

Skriver ut all information relaterad till mottagning och vidarebefordring som lagrats i [Funktionsinställningar] (Inställningar/Registrering).

Skicka/ta emot

Skriver ut all information relaterad till fax, sändning och mottagning som lagrats i [Funktionsinställningar] (Inställningar/registrering).

Nätverk

Skriver ut all information relaterad till det nätverk som lagrats i [Preferenser] (Inställningar/registrering).

Ta emot/vidarebefordra

1.
Tryck på .
2.
Tryck på [Funktionsinställningar] → [Ta emot/vidarebefordra] → [Utmatningsrapport].
3.
Tryck på [Användardatalista för sändning/mottagning].
4.
Tryck på [Ja].

Skicka/ta emot

1.
Tryck på .
2.
Tryck på [Funktionsinställningar] → [Skicka] → [Utmatningsrapport].
Skriver ut användardatalistan för Skicka/Ta emot:
Skriva ut användarens datalista för faxning:
Skriver ut användardatalistan för Skicka/Ta emot:
Tryck på [Användardatalista för sändning/mottagning].
Tryck på [Ja].
Skriva ut användarens datalista för faxning:
Tryck på [Faxanvändardatalista].
[Faxanvändardatalista] visas bara om Sats för fjärrfax har aktiverats.
Tryck på [Ja].

Nätverk

1.
Tryck på .
2.
Tryck på [Preferenser] → [Nätverk] → [Utmatningsrapport].
3.
Tryck på [Ja].
52YS-033