Skriva tecken i pekskärmen

I skärmar som kräver inmatning av alfanumeriska tecken kan du skriva tecknen med tangenterna på pekskärmen (se beskrivningen nedan).

Skriva tecken

1.
Tryck på listrutan → välj inmatningsläge → skriv tecknen.
Så här skriver du tecken i inmatningsläget:
Inmatningsläge
Exempel
Tillvägagångssätt
Alfanum.
Canon
Skriv "Canon".
Symbol
%
Tryck på [%].
Tryck på [Skifta] om du vill skriva stora bokstäver.
Skriv in ett blanksteg med hjälp av [Blanksteg].
Tryck på eller om du vill flytta markören.
Du kan växla inmatningsläge genom att trycka på listrutan → välja inmatningsläge → skriva önskade tecken eller symboler.
Obs!
Om du skriver fel kan du trycka på eller och placera markören på rätt plats → trycka på [Backsteg] för att ta bort de felaktiga tecknen → skriva de rätta tecknen.
Du kan ta bort alla tecken som du har skrivit genom att trycka på .
Vilka inmatningslägen du kan välja och hur många tecken du kan skriva beror på den aktuella typen av inmatning.
Om du ofta anger texter som består av versala bokstäver (t.ex. AAAAA BBBBB CCCCC), väljer du [På] för [Använd tangentbordets skiftlåsfunktion] i [Preferenser] (Inställningar/Registrering). (Se "Ändra inställningar för tangentbordets skiftslåsfunktion.")
Om du ofta anger texter som inleds av versala bokstäver (t.ex. Aaaaa Bbbbb Ccccc), väljer du [Av] för [Använd tangentbordets skiftlåsfunktion] i [Preferenser] (Inställningar/Registrering). (Se "Ändra inställningar för tangentbordets skiftslåsfunktion.")
2.
Tryck på [OK] när du har skrivit färdigt.

Obs!
När du skriver tecken i verifieringsdisplaybilderna för SSO-H eller i funktioner i MEAP-program, kan den faktiska displaybilden se annorlunda ut.
För information om hur du visar tangentbordet, se beskrivningen för varje funktion.
52YS-014