Prioritera färg/svartvitt för första utskriftstid

Du kan ange huruvida prioritet ges till färg eller svartvit utskrift för den första utskriften.
VIKTIGT!
Den här funktionen visas bara om inställningen har gjorts tillgänglig av den lokala auktoriserade Canon-återförsäljaren. Även om funktionen visas, får ingen annan än den systemansvarige ändra dem. Kontakta en auktoriserad Canon-återförsäljare om du vill veta mer om hur du ändrar dessa inställningar.

1.
Tryck på .
2.
Tryck på [Justering/underhåll] → [Justera åtgärd] → [Prioritera färg/svartv. för första utskriftstid].
3.
Välj [Prioritera färg] eller [Svartvit prioritering] → tryck på [OK].
Obs!
Inställningarna träder inte i kraft förrän det första jobbet har bearbetats och du startar om maskinen (genom att stänga av huvudströmbrytaren och sedan slå på den igen). För anvisningar om hur man startar om maskinen (stänger av och sedan slår på huvudströmbrytaren), se "Slå på strömmen."
52YS-0LF