Kontrollera detaljerad information för/ta bort en fil i inlådan för minnesmottagning

Kontrollera detaljerad information för en fil

1.
Tryck på → [Fax/I-fax inlåda] → [Minneslåda för mott.].
2.
Tryck på [Minneslåda för mott.].
3.
Välj en fil att kontrollera → tryck på [Detaljer].
Obs!
Om du väljer flera filer och trycker på [Detaljer], visas bara detaljerna om den valda (framhävda) filen.

Ta bort en fil

1.
Tryck på → [Fax/I-fax inlåda] → [Minneslåda för mott.].
2.
Tryck på [Minneslåda för mott.].
3.
Välj den fil som du vill ta bort → tryck på [Radera].
Obs!
Du kan avbryta ett val genom att välja filen igen.
För att avmarkera alla filer trycker du på [Rensa val]. ([Rensa val] ändras till [Välj alla (max. 32 filer)].)
4.
Tryck på [Ja].

Obs!
Du kan inte ta bort flera filer samtidigt. Om du vill ta bort flera filer väljer du och tar bort en fil åt gången.
52YS-196