Upright Control Panel-G

Med hjälp av den stora pekskärmen kan du manövrera maskinen effektivare. Du kan även justera kontrollpanelens position och vinkel så att du ser pekskärmen tydligare. (Se "Justera pekskärmens läge och vinkel.")

Delarna och deras funktioner

1.
Upright Control Panel-G
Innehåller de tangenter och indikatorer med vilka du använder maskinen, samt pekskärmen. (Se "Manöverpanelens delar och funktioner.")
52YS-03J