Innan maskinen används

Det här avsnittet beskriver viktiga inställningar som måste göras och steg som du måste följa innan du använder enhetens sändfunktioner.
VIKTIGT!
Om du använder enheten utan att ha registrerat nödvändig information på rätt sätt, är det möjligt att den inte fungerar som den ska.

Nätverksinställningar (Se "Sending E-Mail/I-Faxes.")

Du måste konfigurera ett nätverk för att kunna skicka scannade dokument till en e-postadress, I-Fax-adress eller filserver.

Ställa in visningsspråk

Om du vill byta skärmspråk, ställer du in [Omkopplare för språk/tangentbord Av/På] på 'På' innan du anger tecken. (Se "Aktivera Omkopplare för språk/tangentbord.")
Om du växlar [Omkopplare för språk/tangentbord Av/På] från 'Av' till 'På' efter att du har skrivit tecken, kanske inte tecknen visas på rätt sätt. I så fall kan du antingen skriva bokstäverna på nytt efter att ha angett [Omkopplare för språk/tangentbord Av/På] till 'På', eller så kan du skriva med [Omkopplare för språk/tangentbord Av/På] inställt på 'Av'.
Om du ställer in [Omkopplare för språk/tangentbord Av/På] på 'På', är vissa tecken begränsade och kan inte anges.

Registrera sändarinformation

Du kan registrera sändarinformation som skrivs ut på mottagarens sida när du skickar ett dokument med I-Fax.
Den registrerade informationen skrivs ut enligt bilden nedan. På vissa faxmodeller kan informationen också visas på skärmen hos mottagaren under överföringens gång.
Datum och tid
Datumet och klockslag för överföringen lagras.
I-Fax-adress
Maskinens I-Fax-adress registreras.
Mottagare
Om du skickar ett original och väljer en mottagare i adressboken, visas det lagrade enhetsnamnet i sändarinformationen. (Se "Lagra nya adresser.")
Sidnummer
Det aktuella sidnumret av det sammanlagda antalet originalsidor registreras.

Registrera enhetens namn för e-post/I-Fax

När du skickar ett dokument via e-post eller I-Fax visas enhetsnamnet eller skrivs ut som avsändarens namn på mottagarens maskin. Du kan registrera namnet på företaget eller avdelningen som enhetens namn. (Se "Registrera enhetens namn för e-post/I-Fax.")

Ställa in aktuellt datum och klockslag

Du kan ställa in aktuellt datum och klockslag. (Se "Aktuellt datum och klockslag.")
Inställningarna används som standardinställningar i alla funktioner som kräver tidsangivelse.
<Tidszon>:
Standardtidszonerna i världen uttrycks globalt som skillnaden i antal timmar (± upp till 12 timmar) från GMT*1 (± 0 timmar). En tidszon är en region utan tidsskillnader.
<Sommartid>:
I vissa länder ställs klockan fram under sommaren. Detta kallas sommartid.
*1 Klockslaget vid Greenwich-observatoriet i England kallas GMT (Greenwich Mean Time).

Obs!
Du kan ställa in maskinen så att sändarinformationen inte skrivs ut. (Se "Skriva ut eget sändar-ID.")
Om maskinen har ställts in så att sändarinformationen skrivs ut högst upp på faxsidorna, men alla uppgifter inte har registrerats, skrivs bara de registrerade uppgifterna samt det sammanlagda antalet originalsidor ut.
Om du vill skriva ut mottagarens namn på mottagarens papper ställer du in <Visa namn för mottagarenhet> på 'På' i [Eget sändar-ID].
Du kan ange att datum och tid ska synkroniseras automatiskt med en server i nätverket. (Se "Settings Common to TCP/IPv4 and TCP/IPv6.")
Om verifieringssystemet Local Device Authentication i SSO-H har angetts som inloggningstjänst och du skickar e-post:
E-postadressen för den inloggade användare som registrerats för verifieringssystemet Local Device Authentication i SSO-H visas i fältet Från på e-postmottagarens maskin, i stället för e-postadressen som har registrerats i Enhetsinformation för maskinen.
E-postadressen som du registrerade i inställningarna för enhetsinformation för maskinen visas i fältet Från på I-faxmottagarens maskin. Den e-postadress som har registrerats för den inloggade användaren i den lokala enhetsautentiseringen i SSO-H visas i fältet Avsändare.
Om du använder funktionen för serververifiering i SSO-H (inklusive serververifiering med "Server Authentication + Local Device Authentication") som inloggningstjänst och du skickar e-post:
E-postadressen som angetts för den inloggade användaren med hjälp av Server Authentication visas i fältet Från på mottagarens maskin, i stället för e-postadressen som du har registrerat i Enhetsinformationsinställningarna för den aktuella maskinen.
E-postadressen som du har registrerat i inställningarna för enhetsinformation för den aktuella maskinen visas i fältet Från, och e-postadressen som angetts för den inloggade användaren med hjälp av Server Authentication visas i fältet Avsändare på mottagarens maskin.
Om du ställer in [Ange behörig användarmottagaren till avsänd] på 'På' i E-post-/I-faxinställningar, visas e-postadressen för den inloggade användaren i fältet Från på mottagarens maskin, oavsett inloggningstjänst.
Om du ställer in [Ange behörig användarmottagaren till avsänd] på ”Av”, visas den adress som är registrerad i inställningarna för Enhetsinformation i stället.
För anvisningar om hur du lagrar maskinens e-postadress, se "Gemensamma kommunikationsinställningar för e-post/I-Fax."
52YS-11Y