Frågor och svar

Kan maskinen automatiskt skicka om dokument när det inträffar överföringsfel?
Du kan ange antalet nya försök som maskinen ska göra. (Se "Antal återuppringningsförsök.")
Vad händer med filer som skickas till min maskin medan maskinen är i viloläge?
Sådana filer lagras och skrivs ut automatiskt när alla filer har tagits emot.
Vad händer om det kommer ett I-Fax-dokument när maskinen används för kopiering?
Medan du kopierar tas dokumenten automatiskt emot och lagras i maskinens minne, och skrivs ut automatiskt när kopieringen är klar.
Du kan ändra utskriftsordningen för filerna. (Se "Ställa in utskriftsprioritet.")
Jag skickar ofta dokument med samma inställningar. Kan jag ställa in maskinen så att inställningarna återställs automatiskt när jag slår på strömmen eller när jag är klar med en åtgärd?
Du kan lagra scanningsinställningarna eller filformaten som standardläge. De inställningarna anges som standard när du slår på maskinen och efter att en överföring har slutförts. Om standardläget inte återkallas inom kort trycker du på för att återkalla standardläget.
Du kan även lagra önskade inställningar i favoritinställningar och återkalla dem vid behov.
Vad händer med mottagna filer om det inträffar pappersstopp medan de skrivs ut?
Om filer inte skrivs ut korrekt, lagras de i minnet. När pappersstoppet har åtgärdats fortsätter utskriften från den sida där pappersstoppet inträffade.
Vad händer med en fil som inte har tagits emot helt och hållet när det inträffar strömavbrott?
Dokumentet skrivs ut fram till den sista sidan som tagits emot korrekt.
Vad händer med filer i minnet och med minnesinställningarna om det inträffar strömavbrott?
Filer som lagras i systemminnet bevaras i minnet också om strömmen till maskinen avbryts. Innehållet i adressboken lagras permanent i minnet. Om strömmen avbryts medan en fil håller på att tas emot, lagras dokumentet emellertid inte i minnet. (Dokumentet skrivs ut fram till den sista sidan som tagits emot korrekt.) När strömmen återkommer kan avsändaren eller e-postservern skicka om det avbrutna jobbet. Om det avbrutna jobbet skickades som I-Fax från en POP-server, kan det tas emot igen eftersom det har lagrats på POP-servern.
Hur kan jag spara papper?
Du kan ställa in maskinen så att mottagna dokument skrivs ut på båda sidorna av papperet. (Se "2-sidig utskrift.")
Du kan vidarebefordra mottagna filer via e-post eller lagra dem i minnet utan att skriva ut dem och sedan skicka dem till önskade mottagare. (Se "Lagra inställningar för vidarebefordring" och "Skicka en fil i inlådan för minnesmottagning.")
Du kan ange att det inte ska skrivas ut några rapporter. (Se "Sändrapport,""Kommunikationshanteringsrapport,""Faxsändrapport," och "Faxaktivitetsrapport.")
Kan jag stänga av strömmen till maskinen om ett dokument har angetts med inställningen Tidsbestämd sändning?
När du inte använder maskinen, kan du trycka på på kontrollpanelen, men låta huvudströmbrytaren vara i läget På. Filer som har angetts med inställningen Tidsbestämd sändning skickas automatiskt från minnet när den angivna tidpunkten infaller.
Kan jag ändra datastorleken i ett e-postmeddelande eller I-Fax-dokument innan jag skickar det?
Du kan ställa in maximal datastorlek för sändning av dokument i Max. datastorlek vid sändning. För e-post gäller, att om du skickar e-post delas sändjobbet upp i flera mindre e-postmeddelanden innan det skickas, så att datastorleken för varje meddelande inte överskrider den angivna gränsen. För I-Fax gäller, att sändjobbet inte kan skickas om datastorleken överskrider den angivna maximala datastorleken och Skicka via server har angetts till "På". Om Skicka via server är inställt på 'Av' finns dock ingen storleksgräns för skickade data även om du anger en maximal datastorlek för sändning.
Resultatet visas som "--" i aktivitetsrapporten. Hur kan jag se att dokumentet har skickats utan fel?
--" visas när sändningen har lyckats, men det visas ingen bekräftelse på att e-postmeddelandet eller I-Fax-dokumentet eller filen du skickade till en Hot Folder-mapp som används av iW-serien verkligen levererades. Kontakta mottagaren om du vill kontrollera att dokumentet har tagits emot.
52YS-14Y