Faxsändrapport

I faxsändningsrapporten kan du kontrollera om dokumenten har skickats korrekt till rätt mottagare. Faxsändningsrapporten kan skrivas ut automatiskt efter att dokumenten har skickats. Du kan också ställa in maskinen så att faxsändningsrapporten bara skrivs ut när det inträffar sändfel, och ändra inställningen för faxsändningsrapporter så att den första delen av dokumenten skrivs ut som en del av rapporten, så att du kan se dokumentets innehåll.
För information om vilka tillvalsprodukter som krävs för att använda den här funktionen, se "Tillvalsprodukter som krävs för varje funktion."
Obs!
Rapporter kan endast skrivas ut om papper med formaten A3, A4 eller A4R (normalt, återvunnet, tunt eller färg) har fyllts på i en papperskälla vars inställningar i [Övriga] i [På/av för automatiskt papperslådval] i [Funktionsinställningar] (Inställningar/Registrering) har satts till "På". Om [Beakta papperstyp] för [Kopiera] är inställt på 'På' i [På/av för automatiskt papperslådval], kan du dock inte skriva ut från en papperskälla med färgat papper inställt. (Se "Aktivera automatiskt val av papperslåda.")

1.
Tryck på .
2.
Tryck på [Funktionsinställningar] → [Skicka] → [Faxinställningar].
3.
Tryck på [Faxsändningsrapport].
4.
Tryck på [Endast för fel] eller [På].
Tryck på [Av] om du inte vill skriva ut den.
Om du vill skriva ut en del av det skickade dokumentet på faxsändrapporten, välj [På] för <Rapport med sändbild>.
5.
Tryck på [OK].

Obs!
Mer information om faxsändningsrapporten finns i "Faxsändningsrapport/FAXSÄNDNINGSRAPPORT - FAXFEL."
Om [S.-rapport] i [Funktionsinställningar] (Inställningar/Registrering) har satts till "Endast för fel" eller "På" skrivs en sändrapport ut med faxsändrapporten.
Om en manuell gruppsändningsöverföring utförs när Sändrapport för fax är har satts till "På", skrivs en flersändrapport ut. (Se "FAXSÄNDNINGSRAPPORT - MULTISÄNDNING.")
52YS-0E3