Kontrollera/redigera/ta bort information för en mottagare

Du kan kontrollera, redigera eller ta bort en angiven mottagare innan du scannar dokumenten.
Obs!
Du kan endast ändra nya mottagare eller mottagare som hämtats via en LDAP-server.

Kontrollera/ändra mottagare

1.
Tryck på → [Scanna och skicka] → ange mottagaren.
2.
Välj mottagare → tryck på [Detaljer].
3.
Kontrollera eller ändra informationen för mottagaren efter behov.
Om mottagaren har angetts från den lokala adressboken eller fjärradressboken:
Om mottagaren har angetts från adressboken (LDAP-server):
Om du angett en ny mottagare:
Om mottagaren är en gruppadress:
Om mottagaren har angetts från den lokala adressboken eller fjärradressboken:
Kontrollera informationen för mottagaren → tryck på [OK].
Om mottagaren har angetts från adressboken (LDAP-server):
Kontrollera och/eller redigera informationen för mottagaren efter behov → tryck på [OK].
Proceduren att ändra informationen är densamma som när du anger en ny mottagare. (Se "Ange mottagare med adressboken (LDAP-server).")
Om du angett en ny mottagare:
Kontrollera och/eller redigera informationen för mottagaren efter behov → tryck på [OK].
Proceduren att ändra informationen är densamma som när du skapar en ny mottagare. (Se "Ange en mottagare genom att ange en e-postadress,""Ange mottagare genom att ange en I-Fax-adress," och "Ange en mottagare genom att ange en filserver.")
Om mottagaren är en gruppadress:
Välj gruppadressen → tryck på [Detaljer].
Välj mottagaren från gruppen → tryck på [Detaljer].
Kontrollera informationen för mottagaren → tryck på [OK] → [OK].

Ta bort en mottagare

1.
Tryck på → [Scanna och skicka] → ange mottagare.
2.
Markera den mottagare som du vill ta bort → tryck på [Radera mott.].

Obs!
Om du vill ändra en mottagare efter att scanningen har slutförts, gör du det på skärmen Statusmonitor/Avbryt. (Se "Skicka om jobb/ändra mottagare.")
52YS-12R