Ställa in Cc- och Bcc-adresser

Förutom att ange mottagaren av dokumenten kan du även ange Cc-mottagare (carbon copy, kopia) och Bcc-mottagare (blind carbon copy, hemlig kopia).
1.
Tryck på → [Scanna och skicka] → [Cc Bcc].
2.
Ange e-postadresser för Cc och Bcc.
Så här anger du e-postadresser för [Cc]:
Så här anger du e-postadresser för [Bcc]:
Så här flyttar du e-postadresser från [Till] eller [Bcc] till [Cc]:
Så här flyttar du e-postadresser från [Till] eller [Cc] till [Bcc]:
Om du vill kontrollera eller ändra en e-postadress som redan har angetts, välj e-postadressen → tryck på [Detaljer].
För att ta bort en adress, trycker du på [Radera mott.].
Så här anger du e-postadresser för [Cc]:
Tryck på [Ange mottagare] → [Cc].
Ange e-postadress från [Adressbok], [Snabbval], [Ny mottagare] eller [Skicka till mig] → tryck på [OK].
Obs!
Du kan även bläddra bland mottagare som är registrerade i snabbvalsknappar på en servermaskin från en klientmaskin i nätverket. (Se "Ange mottagare med snabbvalsknapparna.")
Så här anger du e-postadresser för [Bcc]:
Tryck på [Ange mottagare] → [Bcc].
Ange e-postadress från [Adressbok], [Snabbval], [Ny mottagare] eller [Skicka till mig] → tryck på [OK].
Obs!
Du kan även bläddra bland mottagare som är registrerade i snabbvalsknappar på en servermaskin från en klientmaskin i nätverket. (Se "Ange mottagare med snabbvalsknapparna.")
Så här flyttar du e-postadresser från [Till] eller [Bcc] till [Cc]:
Tryck på [Till/Bcc->Cc] → [Cc].
Obs!
[Till/Bcc->Cc] visas bara om [Cc] har valts.
Tryck på [Till] eller [Bcc] → välj de e-postadresser du vill flytta till [Cc] → tryck på [OK].
Så här flyttar du e-postadresser från [Till] eller [Cc] till [Bcc]:
Tryck på [Till/Cc->Bcc] → [Bcc].
Obs!
[Till/Cc->Bcc] visas bara om [Bcc] har valts.
Tryck på [Till] eller [Cc] → välj de e-postadresser du vill flytta till [Bcc] → tryck på [OK].

Obs!
Du kan skicka till en kombination av maximalt 256 [Till]-, Cc- och Bcc-mottagare samtidigt.
[Skicka till mig] visas endast om du registrerar en e-postadress för användare när du använder autentisering med SSO-H.
52YS-12L