Kontrollera/redigera/ta bort en lagrad adress

Du kan ändra lagrad adressinformation om det behövs. Du kan dock bara redigera mottagare som lagras i den lokala adressboken.

Kontrollera/ändra information för lagrade adresser

1.
Tryck på → [Scanna och skicka] → [Adressbok].
2.
Tryck på [Regist./redig.].
3.
Markera den mottagare som du vill redigera → tryck på [Detaljer/redigera].
För anvisningar om hur du söker efter registrerade mottagare, se "Skärmen Adressbok."
4.
Redigera varje inställning efter behov.
Du kan inte ändra adresslistan för en gruppadress eller mottagare som har registrerats i gruppadressen.
Obs!
För anvisningar om hur du registrerar en e-postadress, se "Registrera en e-postadress."
För anvisningar om hur du registrerar en I-Fax-adress, se "Registrera en I-Fax-adress."
För anvisningar om hur du registrerar en filserveradress, se "Registrera en filserveradress."
För anvisningar om hur du registrerar en gruppadress, se "Registrera en gruppadress."
5.
Tryck på [OK] → [Stäng] → [Avbryt].
Om du hanterar åtkomstnummer för en adressbok, utför steg 11 för "Registrera en e-postadress."

Ta bort adresser

1.
Tryck på → [Scanna och skicka] → [Adressbok].
2.
Tryck på [Regist./redig.].
3.
Markera den mottagare som du vill ta bort → tryck på [Radera].
För anvisningar om hur du söker efter registrerade mottagare, se "Skärmen Adressbok."
4.
Tryck på [Ja].
5.
Tryck på [Avbryt] → [Stäng].
52YS-135