Bygg jobb

I det här läget kan du lagra original som är för många för att placeras samtidigt som en gemensam fil, genom att dela upp dem i flera satser. Du kan använda både dokumentmataren och originalglaset till scanningen.
Som ett exempel förklaras proceduren för att välja en brevlåda som lagringsplats i det här avsnittet.
1.
Tryck på → [Scanna och lagra] → [Brevlåda].
2.
Välj önskad brevlåda → tryck på [Scanna].
3.
Tryck på [Alternativ] → [Bygg jobb] → [Stäng].
4.
Tryck på .
Obs!
Om du vill avbryta scanningen kan du trycka på [Avbryt] eller på .
5.
När scanningen är klar, placera nästa originalsats → tryck på .
Om du vill ändra scanningsinställningarna för nästa dokument, trycker du på [Ändra inställn.] innan du trycker på knappen Start för att ändra någon av följande inställningar.
Välj färg: Växla färgläge
Välj scanningsformat: Ange/registrera scanningsformat
2-sidigt original: 2-sidigt original
Täthet: Justera täthet manuellt
Originaltyp: Välja originaltyp
6.
Tryck på [Starta lagring] när den sista originalbunten har scannats.

VIKTIGT!
Om du har placerat originalen i dokumentmataren måste du ta bort dem från originalutmatningsområdet efter hand som scanningen av satserna är klar.
Du kan endast ändra inställningar som är tillgängliga i [Ändra inställn.] när du jobbar i läget Bygg jobb. Du måste ange nödvändiga scanningsinställningar i förväg.
Obs!
Om du vill placera original med olika format i dokumentmataren, ställer du in [Olika original format]. (Se "Olika originalformat.")
Om du vill scanna enkel- och dubbelsidiga original och lagra dem som dubbelsidiga dokument, kan du dela upp originalen i satser med enkel- och dubbelsidiga original. Om exempelvis den första satsen består av dubbelsidiga original, anger du [2-sidigt original]. Därefter måste du manuellt aktivera eller avbryta [2-sidigt original] för varje originalsats som du scannar.
Om du inte kan förbereda alla original samtidigt eller vill ange olika inställningar för varje original, är det praktiskt att lagra originalen i en brevlåda först, och skriva ut dem senare med läget Sammanfoga fil. (Se "Skriva ut filer som är lagrade i en brevlåda.")
52YS-169