Skriva ut filer som är lagrade i en brevlåda

1.
Tryck på → [Åtkomst lagr. filer] → [Brevlåda].
Om den önskade funktionen inte visas på skärmen Huvudmeny, tryck på [Visa alla].
2.
Välj önskad brevlåda.
Om önskad brevlåda inte visas trycker du på eller för att bläddra till önskad brevlåda.
Om du vill ange brevlådenumret eller PIN-koden för brevlådan, använd (siffertangenter) → tryck på [OK].
Obs!
Om du gör ett misstag när du anger brevlådenumret med siffertangenterna, tryck på [Avbryt] → ange rätt brevlådenummer.
3.
Markera filerna i den ordning som du vill skriva ut dem → tryck på [Utskrift].
Om det finns sju eller flera lagrade filer, trycker du på eller för att bläddra genom de lagrade filerna.
Om du vill välja alla filer (upp till 100 filer från början) i brevlådan, trycker du på [Välj alla (max. 100 filer)]. (Om du väljer en fil, ändras tangenten till [Rensa val].)
Obs!
De valda filerna numreras i angiven ordning och skrivs också ut i denna ordning.
Du kan avbryta ett val genom att välja filen igen.
För att avbryta alla filval, trycker du på [Rensa val]. ([Rensa val] ändras till [Välj alla (max. 100 filer)].)
Om två eller flera filer lagras i brevlådan kan du sortera fillistan genom att trycka på [Namn] eller [Datum/tid].
Om du stänger brevlådan efter att ha sorterat filerna, kommer filerna att vara osorterade nästa gång du öppnar brevlådan.
Om en fil lagras i brevlådan från en dator eller om du raderar en fil i brevlådan efter sortering, fortsätter listan att vara sorterad.
Om du trycker på [Namn] eller [Datum/tid] när en fil är markerad, avmarkeras filen och början av listan visas.
4.
Tryck på [Ändra utskrinställningar].
Om du vill ändra antalet utskrifter, anger du önskat antal med - (siffertangenterna).
Obs!
Om du har valt flera filer kan du ändra antalet utskrifter genom att trycka på [Ändra antal kopior].
Om du inte vill ändra utskriftsinställningarna går du till steg 6.
5.
Välj utskriftsinställningar i skärmen Utskriftsinställningar.
Om du trycker på [Återställ inställning.], återgår inställningarna för filer som har lagrats i en brevlåda från en dator eller från [Lagra i brevlåda] i funktionen Kopiera till de inställningar som angavs vid lagringen, och inställningarna för filer som har scannats och lagrats i maskinen återgår till standardinställningarna för Åtkomst lagrade filer. (Se "Göra inställningar för Lagrad fil.")
För att sammanfoga och skriva ut flera filer som en fil, trycker du på [Sam.fog fil och skriv ut].
Tryck på [Ta bort filen efter utskrift] för att ta bort den valda filen automatiskt när den har skrivits ut.
Om du vill lagra utskriftsinställningarna för filer, trycker du på [Lagra inställn.]. (Se "Lagra utskriftsinställningar.")
För att ange övriga lägen för utskrift, tryck på [Alternativ] → välj önskat läge.
För mer information om hur du ställer in lägen, se avsnitten om respektive läge.
6.
Tryck på [Starta utskrift].
Om det finns ett pågående eller reserverat utskriftsjobb börjar filen skrivas ut när detta jobb är klart.
När utskriften startar visas följande skärm.
Obs!
Om du vill avbryta utskriften, tryck på [Avbryt]. Du kan inte avbryta utskriften genom att trycka på .
För att reservera nästa utskriftsjobb, tryck på [Stäng] → utför proceduren för att reservera ett utskriftsjobb. (Se "Reservera jobb.")

Obs!
Du kan välja och skriva ut högst 32 filer i en brevlåda i taget. Om du sammanfogar filer kan du välja och skriva ut högst 100 filer. Om det finns reserverade jobb i brevlådan beror antalet filer som du kan välja och skriva ut på antalet reserverade filer.
Du kan endast välja flera filer när filerna har lagrats i samma brevlåda. För att kunna skriva ut flera filer som har lagrats i olika brevlådor, måste du först flytta filerna till en och samma brevlåda. (Se "Flytta/duplicera en fil.")
Om du vill skriva ut en fil som har lagrats på maskinen från en dator eller med [Lagra i brevlåda] på skärmen för grundläggande kopieringsfunktioner med de inställningar som angavs när filen lagrades, ska du inte skriva ut filen från skärmen Ändra utskriftsinställningar. Om du skriver ut filen från skärmbilden Ändra utskriftsinställningar, kan det hända att utskriften inte sker med de inställningar som angavs när filen lagrades.
Om utskriftsinställningarna för en fil som skickas till en brevlåda från en dator inte kan hanteras av maskinen, går det inte att skriva ut filen. Radera i så fall filen i brevlådan, ange lämpliga inställningar på datorn och skicka sedan filen till en brevlåda på nytt.
För att avbryta alla inställningar, trycker du på [Återställ std.inställn.].
För information om hur du laddar papper, se "Loading Paper."
52YS-16R