Ställa in automatisk leverans

Du kan ställa in att enhetsinformationen ska levereras automatiskt vid en viss tidpunkt. Du kan också välja vilken information som ska levereras.
1.
Tryck på .
2.
Tryck på [Hanteringsinställningar] → [Enhetshantering] → [Enhetsinfo distribueringsinställningar].
3.
Tryck på [Ange Auto-distribuering] för <Sändinställningar> → välj [Varje dag] eller [Ange dagar].
Obs!
Om du inte vill ange automatisk leverans, välj [Av] → tryck på [OK] → [OK].
Om du väljer [Varje dag]:
Om du väljer [Ange dagar]:
Om du väljer [Varje dag]:
Tryck på [Varje dag].
Välj en siffra ([1] till [5]).
Skriv starttiden med - (siffertangenterna) → tryck på [Nästa].
Du kan lagra upp till fem olika starttider.
Tiden visas med 24-timmarsformat. Ange ett fyrsiffrigt tal inklusive nollor för tiden.
Exempel:
07:05:00
→0705
23:18
→2318
Om du gör ett fel när du anger tiden anger du ett annat fyrsiffrigt nummer.
Om du väljer [Ange dagar]:
Tryck på [Ange dagar].
Välj en veckodag ([Sön] till [Lör]) → välj en siffra ([1] till [5]).
Skriv starttiden med - (siffertangenterna) → tryck på [Nästa].
Du kan lagra högst fem olika starttider för varje veckodag.
Tiden visas med 24-timmarsformat. Ange ett fyrsiffrigt tal inklusive nollor för tiden.
Exempel:
07:05:00
→0705
23:18
→2318
Om du gör ett fel när du anger tiden anger du ett annat fyrsiffrigt nummer.
4.
Välj den enhetsinformation som ska distribueras → tryck på [Nästa].
Tryck på [På] för ett alternativ för leverans av data.
Om du trycker på [På] för <Inställningar/registreringsvärde>, ange <Nätverksinställningar>. Du kan tryck på [Inkludera] → [OK] för att leverera nätverksinställningarna.
5.
Välj mottagare → tryck på [OK] → [OK].

VIKTIGT!
När du levererar enhetsinformation uppdateras inte informationen på följande maskiner:
Maskiner som bearbetar ett sändjobb
Maskiner som importerar eller exporterar data via fjärrgränssnittet
Klientmaskinen som tar emot enhetsinformation från en annan värdmaskin uppdaterar inte adressboken.
Klientmaskinen som utför ett utskriftsjobb uppdaterar inte skrivarinställningarna.
Maskiner som inte kan ta emot enhetsinformation på grund av strömavbrott eller nätverksproblem, tar inte emot uppdaterad information förrän vid den första automatiska uppdateringen efter att maskinen har återställts.
Obs!
Om maskinen håller på att stängas av, sker inte leveransen av enhetsinformationen även om det har angetts en tidpunkt för automatisk leverans.
52YS-258