Enhetsinfo-inställningar

Det är praktiskt att använda den här funktionen för att ange maskinens namn och plats när du använder flera maskiner i samma nätverk.
Det namn som anges med den här funktionen visas också i fjärrgränssnittet.
1.
Tryck på .
2.
Tryck på [Hanteringsinställningar] → [Enhetshantering] → [Enhetsinfo-inställningar].
3.
Ange maskinens namn och placering.
Tryck på [Enhetsnamn].
Skriv namnet på maskinen → tryck på [OK].
Tryck på [Plats].
Ange maskinens placering → tryck på [OK].
Tryck på [OK].
Obs!
För anvisningar om hur du anger tecken, se "Skriva tecken i pekskärmen."
52YS-255