Fjärrgränssnitt

I det här läget kan du använda maskinen och ändra inställningar via fjärrgränssnittet.
1.
Tryck på .
2.
Tryck på [Hanteringsinställningar] → [Licens/övrigt] → [Fjärrgränssnitt].
3.
Tryck på [På] → ange varje inställning.
Om en skärm visas där du uppmanas att ändra ett administratörslösenord, ändra koden genom att följa anvisningarna i "Ange inställningar för systemansvarig," och sätt sedan funktionen till "På".
Tryck på [Av] → [OK] om du vill avaktivera inställning av maskinen från fjärrgränssnittet.
Tryck på [På] för <Använd TLS> för att använda TLS-kommunikation.
Välj [På] för <Anv. referensutskrift> för att tillåta utskrift genom att ange URL.
Obs!
Innan du sätter <Använd TLS> till "På" måste du ange en standardtangent i [Preferenser] (Inställningar/Registrering). (Se "Settings for Utilizing TLS.")
Ändringar som utförs för <Använd TLS> tillämpas också för [Använd TLS] i [MEAP-inställningar] i [Hanteringsinställningar] (Inställningar/registrering). (Se "MEAP-inställningar.")
Om inloggningstjänsten satts till standardautentisering och [Hantering av avdelnings-ID] satts till "Av" men Systemansvarig-ID anges:
Om andra inställningar än ovan anges:
Om inloggningstjänsten satts till standardautentisering och [Hantering av avdelnings-ID] satts till "Av" men Systemansvarig-ID anges:
Ange varje inställning → tryck på [Nästa].
Ange varje inställning för åtkomst av allmän användare → tryck på [OK].
Tryck på [Tillåt] för att tillåta åtkomst av allmän användare eller tryck på [Tillåt inte] för att neka åtkomst av allmän användare.
När du trycker på [Tillåt] för att vid behov ställa in en PIN-kod, tryck på [Åtkomst-PIN].
Om andra inställningar än ovan anges:
Ange varje inställning → tryck på [OK].

Obs!
För mer information om fjärrgränssnittet, se "Remote UI."
Ändringarna träder i kraft först när du har startat om maskinen (stängt av och slagit på huvudströmbrytaren). För anvisningar om hur man startar om maskinen (stänger av och sedan slår på huvudströmbrytaren), se "Innan du börjar använda maskinen."
52YS-25H