Registrera en nyckelparsfil och servercertifikatsfil installerad från en dator

Du kan installera en nyckelparsfil från en dator för att utföra följande: För att använda krypterad TLS-kommunikation för IPP-utskrift, e-post och I-fax, fjärranvändargränssnittet, MEAP-funktioner via en webbläsare, leverans av enhetsinformation, för att använda SMS-hanteringsfunktionen för MEAP och för att bekräfta avdelnings-ID:n och PIN-koder.
En nyckelparsfil och servercertifikatfil skapad på datorn kan installeras i maskinen med en webbläsare (fjärrgränssnitt). Gör så här för att registrera installerade filer i maskinen med kontrollpanelen:
1.
Tryck på .
2.
Tryck på [Hanteringsinställningar] → [Enhetshantering] → [Certifikat - inställningar].
3.
Tryck på [Registrera nyckel och certifikat] → välj den fil du vill registrera → tryck på [Registrera].
Om du vill ta bort en onödig fil, markera den → tryck på [Radera].
4.
Tryck på [Nyckelnamn].
5.
Ange namn på den privata nyckeln → tryck på [OK].
6.
Tryck på [Lösenord].
7.
Ange lösenordet → tryck på [OK].
8.
Tryck på [OK] → [OK] → [OK].
Obs!
Hur du bekräftar det nyckelpar och servercertifikat som du har registrerat beskrivs i "Redigera nyckelpar och servercertifikat."

VIKTIGT!
Upp till 10 nyckelpar kan registreras.
Du kan bara registrera nyckelparfiler som använder RSA- eller ECDSA-algoritmen.
Obs!
För anvisningar om hur du installerar en nyckelparfil och servercertifikatfil, se "Installing a Certificate File."
52YS-240